Tågerups Trädgård

Odlare 480: Mattias och Annika Svegin

Det var tidigt 1970-tal, bestämt 1 augusti 1971, och dags för Sten-Ove och Wivian att sätta sina bopålar.
I naturområdet Saxtorp utanför Landskrona där Saxån och Braån delar sig låg Tågerups Trädgård, en tomatodling i växthus av trä på 21 000 kvm. Just den odlingen blev familjens passion och trädgården konverterades över tid om till prydnadsväxtproduktion. 1998 var sista året med tomater och år 2000 var trädgården ombyggd till moderna hus, till en renodlad krukväxtproduktion.

Idag är det sonen Mattias som tillsammans med Annika driver företaget i sann entreprenörsanda sedan 2006. Det satsas på ständig utveckling och ökad produktion med hög kvalitet och kompetens men med bibehållen ”familjekänsla”.

Förutom den stora anläggningen i Saxtorp arrenderas även två odlingar i Malmö samt att man den 1 januari 2021 övertog Lödde Handelsträdgård.

Instagram

#mästergrön480

Följ oss gärna via taggen #mästergrön480

STORSKALIGT HANTVERK

En välfylld odling är en sällsynt vacker upplevelse, det är ett fint skådespel att se växterna, alla exakt lika stora i raka rader, formas under tillväxt, för att sedan sätta knopp. Men det är när knopparna brister och övergår i en blomning, en gigantisk körsång fast med blommor.
I trädgården odlar vi större volymer, intressanta och väl utvalda sorter som passar väl in i sortiment hos handelskedjor, både i GardenCenters och i dagligvaruhandeln.
- Att odla 500 eller 5000 växter på samma gång - ingen skillnad bara du gör det i rätt tid, med de rätta metoderna.

PASSION OCH perfektion

Hela företaget genomsyras av ordningssamhet, allt man gör är grundligt genomgånget och schemalagt. Kanske har du hört talas om Lean-metoden. Lite enkelt uttryckt, utgår Mattias från växternas behov, sätter upp en kalender och planerar för när var insats skall göras och fördelar ansvar till olika personer i verksamheten. Varje detalj i odlingen belyses, för att göra den så resurssmart som det är möjligt.
- Kreativitet och uppfinningsrikedom är ledord för att göra det bästa för växterna.

VI ÖMMAR OM VÅRT VATTEN

Krukväxter i allmänhet och Begonia i synnerhet, odlar vi trädgårdsmästare på uppvärmda bord, och vanligast förekommande i rännor. Rännor som ser ut som en hängränna för takavvattning på ditt hus, fast med helt flat botten.

När växterna behöver vatten, fyller vi rännorna med en cm vatten. Vattnet är kryddat med lite näring, så att de alltid får rätt förutsättningar för tillväxt och blomning. Efter en timme eller två, töms vattnet och går tillbaka via returrännor till en returtank. Där testas vattnets kvalitet, alla värden gås nogsamt igenom. Vattnet renas och görs redo att recirkuleras, dvs vi använder det igen till nästa gång de behöver vatten.
- På så vis jobbar vi med hållbarhet, så inget vatten och näring går till spillo.

PRODUKTUTVECKLING

Sortimentet får aldrig bli allt för statiskt. Varje år tittar vi över vårt sortiment och gör mindre justeringar. Det är viktigt för oss, men lika så för våra kunder. Vi är värdefulla för kunden och konsumenten om vi odlar och levererar de rätta färgerna. Inte bara rätt färg, det skall vara rätt proportioner av färgerna vid varje leverans också.
- Vi är alltid nära kunden och lyssnar på förändringar i marknaden.

REDO FÖR LEVERANS

Vi gillar kvalitet i varje detalj, därför har vi delegerat ut ansvarsområden till personalen. Det är viktigt att var person får ta eget ansvar för att åstadkomma en fulländad produkt. Det skapar arbetsglädje och ger stimulans. Produktionsplanering, odlingsansvar för olika kulturer, packnings och leveransansvar är bara delar av uppgifter som fördelas ut.
- Det är en yrkesheder med perfektion.

Calandiva fyllde 10 år

Året var 1998 - Sten-Oves hustru Wivian fann en avvikande Kalanchoe på väg ut mot komposten. Det var en lila Våreld som plötsligt hade förändrats. Istället för fyra kronblad som är normalt, var denna välfylld, begåvad med dubbla rader av kronblad. Den första i hela världen, funnen i en trädgård i Saxtorp. Vi skickade denna planta till ett förädlingsföretag, som med sina instrument och handlag påbörjade ett arbete, med att få fram flera nya färger och skapa en serie.
- De första sorterna döptes efter världskända divor - därav namnet Calandiva.

ett gott råd

Eftersom vi vattnar våra växter med fokus på hushållande med vatten, så har våra Krukväxter blivit vana vid att kunna suga upp vatten från krukans botten. När du köpt hem din Krukväxt - fortsätt gärna med en för dig liknande metod, då lyckas du bättre.
- Om du vattnar ovanifrån kan vissa krukväxter hunnit ansamla en mängd salter i toppen av krukan. Växten kan då tillfälligt få en förändrad bladfärg, blad- och blomfall, innan den etablerar sig i sin nya miljö.

Med stor förståelse och kunskap har vi lärt oss att blommor också har hjärtan, där miljön och samspelet mellan människorna är viktiga för att leverera den absolut högsta kvalitén.

Mattias Svegin
Trädgårdsmästare

ROMANTIC GARDEN

Här i vår trädgård föddes och utvecklades konceptet, det färdiga receptet på en Miniträdgård i kruka - Romantic Garden. Med tre olika arter eller tre olika färger på en produkt, samplanterade i en kruka eller ampel skapar vi olika stilar på en sommarplantering. Vi har provat många stilar och över tid kommit fram till ett efterfrågat sortiment. Med lite vakenhet testar vi alltid några nya stilar, liksom vi plockar bort de med vikande efterfråga.
- Enkelt, du behöver bara välja det recept som passar i din personliga stil.

FINGERTOPPSKÄNSLA 

Nyfikenheten är stor i trädgården, Mattias och hans kolleger finner nya arter, nya sorter och intresserar oss för olika koncept som samlar växtslag. Det är en tillgång för oss att få tag på nyheterna och kunna erbjuda dem till våra kedjekunder och större GardenCenter. 
- Vi var först i Sverige med den riktigt vita Höst- och Julstjärnan 'Princettia'. 

VÅRA RESURSER:

Växthus i Saxtorp - Året om med odling på bord: 26 000 m2

Växthus i Nordanå - Säsongsodling på bord: 6 000 m2

Växthus i Löddeköpinge - Säsongsodling på bord: 4 400 m2

Utomhusodling: 3 000 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.