Mellersta Tyskland

Odlare 74: Ljung, kryddväxter och Plantskoleväxter

Visst, vi befinner oss i närheten av det tunga, Tyska industriområdet Ruhr, med klassiska storstäder som Essen, Duisburg och Dûsseldorf. Men på vägen därifrån, västerut mot Holland tecknar sig allt mer ett öppet odlingslandskap. Här blandas plantskolor med odling av träd, buskar och perenner med vidsträckta odlingar av Ljung, Vårljung och Höstljung. I området finns också stor utomhusproduktion av utplanteringsväxter vilket gör att du kan komplettera det Svenska sortimentet med utomhusodlade sommarblommor - naturligt kompakta.

VYN AV LJUNG - MAGISK SYN

Odling av Ljung sker på ett synnerligen välordnat och fabriksliknande sätt. Ljung på stora fält, i långa rader och indelade i flera olika kvarter, allt för enkel och kostnadseffektiv hantering. Ett fält med blommande Ljung är lika obeskrivligt vackert som ett Skånskt blommande rapsfält i maj.

låt oss ta det från början

Ljung förökas med hjälp av sticklingar. Sticklingar skärs från moderplantor och utvecklar rötter i mindre pluggar med jord. Väl rotade planteras de om, och får växa till sig i lite större krukor.

NÄR DET GICK SÅ BRA...

När tillväxten är god kommer det en sax eller klippmaskin och formligen klipper ner stora delar av Ljungplantan. Nu får plantan starta om, nya skott bildas för nytillväxt. Av ett skott nybildas fem, tio nya, vilket gör att odlaren styr växten så plantorna blir tätare, bredare och välformade.

HUSHÅLLANDE MED RESURSER

Vatten och näring får växterna i precis de uträknade mängder som trädgårdsmästaren anger. Med hjälp av tekniskt avancerade bevattningsmaskiner utplacerade i odlingarna kan man få fullständig kontroll på givorna. Du känner säkert igen modellen som även förekommer vid växtodling i Sverige. Mjuka och fina vattendroppar gör att växterna trivs och tar upp vatten såväl genom jord som i bladverket.

TEKNISKT RAFFINERAT

Under sin livstid klipps en ljungplanta mellan tre till fem gånger, lite beroende på vilken slutlig storlek man vill uppnå. Då förstår man att mekanik behövs för att odla kostnadseffektivt.

Ju större Ljungplantorna skall bli desto större avstånd skall det vara mellan dem under odlingsperioden. Så utöver klippmaskiner utvecklas också maskiner flyttar växter från odlingsbord till frilandsodling. Maskinen är smart, den kan ställa växterna på korrekt avstånd mellan plantorna. De kan också flytta växter som står för tätt - till att få ytterligare utrymme för tillväxt.

färdig för leverans

När blomningen startat och är som finast är det dags för leverans. Odlingarna separerar olika färger, vitt, rosa, röd och purpur, så du som kund kan välja färg i din stil.

Numera frågar allt fler efter nyheter och lite utveckling så man kan vara lite mer personlig.
En lysande produkt som kommit fram den vägen är samplanteringar som resulterar i ny tonalitet. När du samplanterar två, tre, fyra eller fem olika färger, då händer det något magiskt. Helt plötsligt blir det en färdig upplevelse. Du kan hitta din ton (bland hundratalet) som passar din stil. På samma gång skapar mixen med de olika färgerna en livfullare plantering.

PREMIUM, PREMIUM+ OCH EXKLUSIVT

Uppfinningsrikedomen och innovationen är stor i odlingsföretagen. Med blandade färger i krukan uppnår du en viss nivå. Adderar du olika typer av odlingskärl, lådor eller dekorativa krukor kan du med enkla medel skapa ett personligt sortiment  din försäljningsavdelning.
- Blanda kampanjprodukter med innovation och skapa mervärde exemplifiera valfrihet för konsumenterna.

VARUDEKLARATION

Etiketterna ger i första hand information om produktens namn och ursprung. Här finns också streckkoden som används för registrering i kassan. Är produkten odlad hos en certifierad trädgård får du också denna information här, oftast via ett sigill eller ursprungsmärke. När växter flyttas från förädling till odling och butik, skall man alltid kunna spåra växtens väg baklänges, till där den "föddes". Den informationen finner du på ett EU-Växtpass, ibland klistrad på krukan, annars på lådan den levereras i.

plantskoleväxter

I området finner vi också stora ytor med plantskoleväxter. Barrväxter, Vintergröna- och Lövfällande Prydnadsväxter odlas i specialinriktade plantskolor. 

MODERNT FORMKLIPPTA VÄXTER

Skulpturalt formade växter är vanligt förekommande i slotts- och parkmiljöer sedan urminnes tider. Ju mer formklippt, högre och innovativa figurer var en statusmarkör. Idag ser vi det som en inredningsdetalj och kan plantera koner i raka rader, bollar ensam eller i mängd - allt som du själv kan påverka och skapa egen stil med.
I rationella plantskolor konstrueras maskiner som på ett fint sätt friserar växterna, så de kan anta den form som trädgårdsmästaren önskar och växten trivs i.

ekologiska kryddväxter

I Tyskland finner du Volmary, en av Europas största förädlare av kryddväxter. Stora delar av deras sortiment odlas till färdiga kryddväxter hos en av plantskolorna. De har skapat ett helhetskoncept som kommunicerar ekologiska produktionsmetoder. Allt från krukor i färg som matchar de koordinerade etiketterna som berättar om den enskilda produkten.

kryddväxt eller citrus

Vissa gånger går de ihop - i det Asiatiska köket har du kanske träffat på blad som har bitter smak - då kan det kommit från en Citrusart. Därav kanske de också kan ingå i detta konceptet.

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.