Marknad och kvalitet

utvecklar och kommunicerar från odlare till konsument

Marknad och kvalitet

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Patrik Vilsmyr

Clara Dahlgren