Årskalender med beställningspunkter

sätter ramarna som behövs för odlings- och leveranssäkerhet

FRÅN NOLL TILL FÄRDIG PLANTA 

Redan 12-24 månader före leverans så planerar småplantproducenterna/förädlingsföretagen för kommande produktion. De behöver driva fram plantor som skall generera frö eller bli till moderplantor, som i sin tur skall generera sticklingar.
Det är inte alltid så lätt att känna av vibbarna
- hur mycket skall man öka eller minska?
- i vilka veckor skall vi optimera sticklingsplockningen?
Detta är viktiga frågor för en småplantsproducent och får givetvis konsekvenser längre fram i värdekedjan.

Odlarna jobbar med framförhållning i produktionen

Våra odlare planerar sina odlingar för 6-12 månader i förväg. För upphandling inom Offentlig Miljö är vi oftast inom samma tidsområde.
På denna sida presenterar vi en enkel almanacka, vår Årskalender, så att du får lite vägledning om när vi önskar offertförfrågan och er slutliga beställning.

Leverans i mars - april

Penséer och likvärdiga arter
- offertförfrågan inskickad till våra samarbetspartner senast 31 maj
- beställning mottagen 1 juli

Leverans i maj - juni

Sommarblommorna
- offertförfrågan inskickad till våra samarbetspartner senast 31 augusti
- beställning mottagen 1 oktober

Leverans i september - oktober

Höstplanteringarna
- offertförfrågan inskickad till våra samarbetspartner senast 31 januari
- beställning mottagen 1 mars

 

Viktigt för en korrekt offert/beställning

För att kunna behandla din offertförfrågan / beställning på bästa sätt ber vi dig iaktta och ge vår samarbetspartner info om:

- Leveransvecka / Leveransveckor
- Fördelning på olika leveranstillfällen
- Fördelning till olika leveranspunkter
- Använd våra rekommenderade leverantörers kataloger

Denna info säkrar din leverans till överenskommen kvalitet eftersom:

- Odlarna måste kunna planera sina produktioner på ett effektivt sätt
- Leveransplaneringen och bokning av transporter skall vägas in i offert och kunna förberedas
- För av odlarna icke provade och supporterade produkter, finns ingen möjlighet till odling

Året om med Mäster Grön

Året om med Mäster Grön

Kontakta oss

  • Rosita Bomgren
  • Ansvarig Offentlig Upphandling S-Invest