Björkebo Gård

Odlare 791: Bo o Sue Nilsson

På Björkebo Gård, en mil öster om Helsingborg kan man sin sak. Här kombineras teknik med känsla på toppnivå. Bosse som är både byggnadsingenjör och lantmästare har utvecklat hela odlingssystemet i växthusen, som till delar är patenterat. Hans fru, Sue, amerikanska och utbildad hortonom med 20 års erfarenhet i USA, utvecklade odlingsmetoderna. Drivkraften för båda är att odla fram vackra blommor som ger glädje och livskvalitet för just dig. Nu är paret i fasen att de lämnar över trädgården till nästa generation att förvalta.

ODLINGSRÄNNOR

I modern växthusodling finner man allt oftare växterna stående i raka välordnade rader, placerade i odlingsrännor. Odlingsrännor sparar vatten, det gör att vatten når ut till alla växterna snabbt. Upptorkningen efter vattningen går också snabbare. Luftcirkulationen runt plantorna är också högre än på vanliga odlingsbord, vilket minimerar risken för svampinfektioner.
- med vår goda erfarenhet och odlingskunskaper förebygger vi angrepp på växterna. 

TILLVÄXT FÖDER GLESNING

Allt medan växterna växer sig större till omfång och höjd, så behöver trädgårdsmästaren glesa plantorna. Varje planta behöver mer plats för att utvecklas och få ett fint bladverk, 360 grader, runtomkring. Noggrannheten i arbetet infinner sig även här, exakt samma avstånd ger plantor av identisk kvalitet. Detta moment underlättar och ger också en estetiskt mer tilltalande packning och presentation i lådorna, som levereras till butiken.
- Vi underlättar för vår personal genom att borden kommer till arbetsplatsen, istället för tvärtom.

ENERGIEFFEKTIV NATT

När mörkret faller och temperaturerna sjunker, kan vi under natten halvera energiåtgången. Bosse har utvecklat ett system där trädgårdsmästaren flyttar in alla bord från ena halvan av de tvärställda växthusen, till den andra. Där tillsammans, står växterna i nattvila, i två plan och inväntar nästa dag.
- Smarta, tekniska lösningar är vår del i samarbetet med att bidra till odling på ett mer hållbart sätt.

När min känsla för det gröna och glöden för att odla möter min man, Bosses innovativa och tekniska lösningar, då uppstår en trädgårdsodling som är helt unikt i landet.

Sue Nilsson
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 7000 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 700 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 1200 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

  • Patrik Vilsmyr
  • Marknadschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.