Plantskolan Splendor

Odlare 193: Familjen Andersén

Nils Andersen föddes i stort sett med trädgårdsspaden i handen. Med gröna fingrar och ett särskilt öga för det hållbara har han som VD för Splendor Plant byggt upp en av Skandinaviens största och ledande partiplantskolor. Nils äger Splendor Plant tillsammans med sina bröder Bo och Sven och förtaget har bland annat varit en av de starkast drivande krafterna bakom E-plantsystemet. Ett samarbete mellan svenska plantskolor och forskare som resulterat i en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter

Företaget har cirka hundra anställda och ett samarbete med Mäster Grön, åkerier och speditörer. En byggnad med kylrum för växter att övervintra i har nyligen byggts och satsningen på ett hållbart odlande och egen kompostering fortsätter. Planen för framtiden är att behålla sin position som den ledande plantskolan i Skandinavien.

HÅLLBART ODLANDE

Det hållbara synsättet genomsyrar allt vi gör och alla beslut vi tar. Vi utvecklar ständigt vår odlingsteknik för att få den ännu mer miljövänlig och komposterar för att uppnå ett slutet ekosystem. Vi brygger kompost-te i stora fat för att kunna tillföra jorden den bästa växtnäringen och mikrolivet – allt för att skapa balans och naturlig växtkraft. Teerna bryggs utifrån specifika recept, komponerade för att åtgärda just de problem och brister som jorden på den aktuella platsen uppvisar.

Odla med naturen®

Splendor Plant går i bräschen för omställning av odlingsmark och nya sätt att motverka skadegörare. Plantskolans vd och delägare Nils Andersen tog initiativet att börja producera växter enligt metoden ”Odla med naturen” redan 2014. Resultatet har blivit friskare jordar och växter med bättre tillväxt, men också en större biologisk mångfald. Odla med naturen® handlar om att skapa balans i odlingsjorden, något som gynnar växter och andra organismer både ovan och under markytan. Idag har vi en särskild avdelning för just detta och erbjuder konsulttjänster inom området.

Odla med naturen bygger på analyser och åtgärder inom fem olika områden:

  • Markkemi – balanserad och tillräcklig mängd av alla näringsämnen växterna behöver.
  • Mikroliv i marken – goda mikroorganismer tillgängliggör näringsämnen, skapar struktur och är antagonister till skadegörare.
  • Biodiversitet – biologisk mångfald ovan såväl som under jord är en förutsättning i ett hållbart system.
  • Markfysik – skapa en syrerik jord med bra struktur och god vattenhållande förmåga.
  • Fotosyntes – maximerad fotosyntes ger mesta möjliga mat till mikrolivet genom att växten utsöndrar rotexudat.

E-plantor – en kvalitetssäkring

Vi har varit drivande i att utveckla E-plantsystemet som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är noga utvalda för svenskt klimat. E-märkningen underlättar för växtanvändarna att hitta bra och utprovade växter. För att uppnå E-status måste växterna uppfylla höga kvalitetskrav och säkra de genetiska egenskaperna. Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Sortimentet utvecklas ständigt men fokuserar främst för växtslag med problem som till exempel sortblandningar och dålig härdighet. Ett E-certifikat medföljer alltid levererade E-plantor.

Certifierade enligt IP Sigill

Vi är certifierade enligt IP Sigill Plantskola samt IP Arbetsvillkor. För oss skapar det en trygghet, både för oss själva och våra kunder, att vi är certifierade. Externa revisioner ger bra underlag för både förbättring och utveckling av företaget, rutiner och arbetssätt.

Endless Summer®

Världens mest sålda hortensia! Blommorna uppkommer både på års- och fjolårsved vilket gör att den blommar från tidig sommar och ända in på hösten. Enastående vacker i både rabatt och i kruka. Trivs i soligt till halvskuggigt läge i fuktig men väldränerad och mullrik jord. Ett varmare läge ger dock längre och rikligare blomning.

Upptäck med om Endless Summer!

First Editions®

Färgrika, formstarka, unika

Det som utmärker växter i First Editions®-sortimentet är att de fångar ögat genom sina färger och former. De har förädlats för att få bättre växtegenskaper än befintliga sorter på marknaden så att de både fyller viktiga funktioner samt ger ett färgrikt tillskott i planteringar och rabatter.

Läs mer om konceptet

Easy Elegance®

Rosor alla kan odla
Easy Elegance® är en fantastisk rosserie med blomvilliga, lättskötta och vackra eleganta rosor. De har sitt ursprung i moderna rosor som korsats med sorter som valts ut för sin vackra och rikliga blomning. Resultatet är härdiga, sjukdomsresistenta och rotäkta rosor som uppvisar en imponerande färgvariation.

Alla Easy Elegance®-rosorna är rotäkta. De är mer härdiga än ympade rosor och efter en riktigt kall vinter har de kraft att komma tillbaka. Easy Elegance® ger konsumenterna ännu en anledning att plantera rosor i sin trädgård – de är verkligen rosor som alla kan lyckas med. Med Easy Elegance®-rosor i rabatten får mycket glädje utan problem. Många av sorterna passar utmärkt i offentliga miljöer eftersom de är både robusta och tåliga.

Läs mer om Easy Elegance!

ALLT LEVERERAS PÅ BLOMSTERCONTAINERS

Det förenklar för alla led att kunna förflytta plantor från odling till butik med branschens gemensamma lastbärare. Detta arbetssätt minimerar både kostnader för emballage och belastningen på vår miljö. 

Vid inköp av plantskoleväxter måste du känna till vilka kvalitetskrav som kan ställas på odlare och säljare. Detta för att veta vad du kan förvänta dig av din beställning.

I broschyren Kvalitetsregler för plantskoleväxter som tagits fram av GRO:s plantskolesektion får du tydlig information om vilka bestämmelser, kvalitets- och storleksbegrepp som används av svenska trädgårdsbranschen.

Läs hela kompendiet!

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.