Plantskolan Ängelholm

Odlare 269: Jan-Peter Johansson

På den platta slätten i utkanten av Ängelholm huserar Jan-Peter med sin enorma produktion av frukt- och prydnadsträd. Bakom den stora kylen där mycket material övervintrar odlar Jan-Peter också bär- och prydnadsbuskar. Redan under andra världskriget fanns det odling på platsen, som sedan familjen Johansson i generationer utvecklat till en av Sveriges ledande producenter av frukt- och prydnadsträd. Krukodlade buskar utgör en annan viktig del av vår produktion. Basen utgörs av ett antal prydnadsbuskar i E-plantsortimentet, och vi odlar även ett utvalt sortiment av färgstarka, blomrika och väldoftande prydnadsbuskar som Smällspirea, Hortensia, Syrén och rotäkta Rosor.
- Med ca 70 hektar odlingsmark så ser vi ljust på framtiden och en ökad efterfråga på Svenskodlat.

VIKTIG KVALITETS OCH URSPRUNGSMÄRKNING

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd, utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. För oss, för dig och hela vår befintliga produktion, är det viktigt att växterna är utprovade för Svenska förhållanden, så de kan leva ett långt och friskt liv här. Likväl är ursprungsmaterialet för vår förökning under ständig lupp, de testas kontinuerligt för att den skall hjälpa oss bibehålla friska plantmaterial.

  • Utvalda för svenskt klimat
  • Provodlade i Sverige
  • Art- och sortäkta
  • Friska och motståndskraftiga

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Läs mer om märkningen här!

CERTIFIERADE VÄXTER - EN VÄG TILL BÄTTRE SKÖRDAR

Vid certifierad produktion är utgångsmaterialet sjukdomstestat och rensat från plantburna sjukdomar, detta ansvarar Elitplantstationen för. Plantorna är sedan producerade enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

För fruktträd och bärväxter är certifiering av mycket stor betydelse då det påverkar tillväxt och skörd avsevärt. Alla frukt och bärsorter där utgångsmaterialet kommer från Elitplantstationen är certifierade under förutsättning att de produceras enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

I sortimentet finns alla E-sorter av frukt och bär, ett 40-tal sorter från Grönt Kulturarv, samt ett antal sorter utan någon märkning.

Från Sverige-märkta - växter utvalda för svenskt klimat

Från Sverige-märket hjälper dig att hitta svenskodlade, friska och härdiga trädgårdsväxter från Elitplantor.
Växterna är utvalda för svenskt klimat och kommer därför skänka dig glädje under lång tid. I sortimentet finns träd, buskar, häck-, kläng-, och barrväxter samt fruktträd och bärväxter som passar såväl i den stora trädgården som på den lilla uteplatsen. Alla är producerade i Sverige på ett hållbart sätt, nära dig.

GRÖNT KULTURARV

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas inlistad i den Nationella Genbanken. Från och med hösten 2015 märktes ett 40-tal certifierade fruktsorter med Grönt kulturarv®. Dessa sorter har odlats av generationer före oss och är en del av det svenska pomologiska arvet.

I varumärket finns sammanlagt ett 80-tal sorter fördelat på olika sorters växter. Sortimentet utökas kontinuerligt och gemensamt är att de alla har en intressant och spännande historia, förankrat i det svenska gröna kulturarvet. Bland de senaste nyheterna finner du Bourbonros ’Great Western’, Gallicaros ’Pustebacken’, Rugosaros ’Gryts Bruk’, Bukettviol ’Ullas Favorit’ samt de första kryddväxterna: Grönmynta ’Fägre’ och Åbrodd ’Predikoväcka’.

Låt oss ta en snabb titt in i produktionen

FÖRÄDLA FRUKTTRÄD 

Från noll till färdigt fruktträd tar det minst fyra år av arbete hos olika trädgårdsmästare. Starten sker i förökning av grundstammar hos specialiserade producenter. Tå år gamla planteras de under hösten hos Jan-Peter.

Sommaren året därpå okuleras träden, dvs de får rätt sort fassatt på en redan befintlig planta med rötter.

Här, som en del av förädlingen skärs material till okuleringen till. Ett öga från den ädla sorten skärs från kvist, för att sedan med ett kirurgiskt snitt, läggas in under barken, på en redan 2 år gammal grundstam.

ÅR 3, ÅRET EFTER FÖRÄDLING

Tidigt på våren har ögat/knoppen som okulerades in under förra sommaren vuxit fast.

Då klipper vi av den övre del av plantan som består av den äldre grundstammen, precis ovanför knoppen som okulerats in. Sedan kommer tillväxten från den förädlade knoppen under detta år.

VI BYGGER STABILA TRÄD

Någon månad in på säsongen, när det nya skottet vuxit till. Då är det dags för nästa steg i arbetet. Trädstammen förväntas bli rak, det är för oss en hederssak och för kunden en kvalitetsnivå. Rak blir den inte utan stöd och rätt insats vid exakt rätt tidpunkt.

TÅLIGA BAMBUKÄPPAR

Trädgårdsmästaren jobbar ute på fälten för att binda trädstammen mot bambukäppen, minst fyra gånger under en säsong.

Vid var 20-30 cm nytillväxt är hen där för att binda skottet till stammen Sedan får detta skott växa sig rakt och högt, beroende på sort, upp till 100-150 cm's höjd. 

VÅRENS KLIPP

Under vårvintern klipps alla toppar av mellan 80-120 cm ovan markytan. Då stimuleras trädet, att under kommande säsong bilda det fina grenverk, som i framtiden skall bära upp din skörd av frukt.

Räkna med att det kommer tre till sju grenar åt sidorna - det är just antalet sidogrenar, dess vinklar och tjocklek som bevisar kvalitet.
- Titta efter stora grenvinklar - spetsiga är värdelösa och klipps bort.

EFTER FYRA ÅR HAR VI ETT FRUKTTRÄD

Två år efter förädlingen, med att okulera in ett öga har vi nu ett färdigt fruktträd att finna ett nytt hem.

När du planterat ditt fruktträd fortsätter det viktiga uppbyggnadsarbetet, nu med dig i ledningen. 
- Gör alltid en etableringsbeskärning vid planteringstillfället, det underlättar rotbildningen och skapar bättre förutsättningar för att orka bära tung frukt i framtiden.

Vi är stolta över våra fina och välskötta odlingar med vackra växter av högsta kvalitet.

Jan-Peter Johansson
Trädgårdsmästare

Vid inköp av plantskoleväxter måste du känna till vilka kvalitetskrav som kan ställas på odlare och säljare. Detta för att veta vad du kan förvänta dig av din beställning.

I broschyren Kvalitetsregler för plantskoleväxter som tagits fram av GRO:s plantskolesektion får du tydlig information om vilka bestämmelser, kvalitets- och storleksbegrepp som används av svenska trädgårdsbranschen.

Läs hela kompendiet!

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.