Mäster Grön Ekonomisk förenings Styrelse

bild från 1959, nuvarande styrelse består till övervägande del av föreningens trädgårdsmästare

Styrelseordförande

Styrelseordförande Mattias Svegin

Mattias Svegin

Ledamot medlem

Erik Lerbs

Johan Seger

Magnus Heström i Mäster Gröns styrelse

Magnus Hedström

Ledamot extern

Klas Dahl