Leverans på blomstervagnar

som ingår i ett globalt pantsystem där alla aktörer i branschen är delaktiga

RUSTIKT UTVECKLAT PANTSYSTEM

Alla leveranser av växter sker på Blomstervagnar, CC-Containers, en standard utvecklad för branschen och av branschen. Vagnarna ägs och tillhandahålls av ContainerCentralen i Odense i ett globalt samarbete för alla aktörer i Europa.

Alla aktörer måste vara med

För att få detta system att fungera måste var och en som använder blomstervagnar hyra upp för sin egen verksamhet.
När du får en leverans växter så skall du returnera lika många vagnar och hyllor samt förlängare som du får i leveransen
DÄRFÖR:
- Du måste hyra upp så pass många vagnar att du alltid kan göra jämna byten
- Hyr upp så många så du byta jämnt vid toppbelastning i maj månad
Alla behöver vara med att finansiera för att systemet skall hålla ihop, annars kraschar det i perioden mars - maj vid toppbelastning. Då skullen förflyttning av växter bli helt omöjlig och varuleveranser utebli.

Vem är en aktör som måste hyra upp blomstervagnar?

- Småplantleverantör
- Odlare
- Transportör
- Logistikcenter
- Blomstergrossister
- Handeln, alla butiker som tar emot gods på Blomstervagnar
Endast våra kunder under Offentlig Miljö med enstaka leveranser är undantagna med separata avtal.

Kunder i offentlig miljö

I separata avtal med åkerierna så får kunderna korttidshyra under tiden avlastning/plantering sker. Dvs inom en vecka hämtas Blomstervagnarna i retur. Under tiden som kunden lånar Blomstervagnarna är de ansvariga för dem och blir ersättningsskyldiga för ev bortkomna Blomstervagnar och hyllor.
Tänk därför på:
- Dokumentera antalet mottagna, skriv under och arkivera Containerkvitto.
- Blomstervagnar är värdefulla och stöldbegärliga, håll dem under bevakning.
- Anmäl till åkeriet när de är sammanpackade och står redo för retur.

Hyra av blomstercontainers

Kontakta Containercentralen i Odense för kontrakt - Klicka här!

Korrekt gällande märkning - GRÖN DONGEL - de övriga är utan värde

Korrekt gällande märkning - GRÖN DONGEL - de övriga är utan värde

Märkning av blomstervagnar

Blomstervagnar som är med i systemet är märkta

Som en garant att vagnen ingår i systemet och att den kan returneras så har Blomstervagnen en dongel, hängande som ett lås i styrsidan på botten.
För närvarande 2021 skall det vara en grönmärkt dongel.
Vagnar som inte har denna ingår inte i systemet - returneras men kan inte räknas.
Vid varumottagningen skall du alltid kolla detta och anmäla avvikelser till chauffören med påskrift på containerkvittot

Korrekt staplade Blomstervagnar

Korrekt staplade Blomstervagnar

Sammanpackning av blomstervagnar inför en retur

Hållbara transporter bygger på att nyttja ytor och volym effektivt

Vid retur nyttjar vi utrymmet på bilarna på bästa sätt, det håller kostnaderna nere och minimerar belastningen på vår miljö.
Alla aktörer i hela Europa har enats om samma sätt att packa samman Blomsttervagnar vid returtransporter.

Så här gör du med hyllor:

Fyll först en Blomstervagn med hyllor, börja från botten så får du plats med 30st.
Självklart är hyllorna rengjorda:)

Så här gör du med blomstervagnsbottnar och stolpar:

Ta av stolparna
Stapla sedan vagnsbottnar ovanpå varandra, max 10 st
- alla donglar skall vara åt samma håll
- Lägg sedan fyra stolpar på vart våningsplan, utom det första planet där du lägger 8 st
viktigt med att alla stolpar sticker ut på samma sida som styrhjul och dongel
- Förlängare lägger du på våningarna däröver

Viktigt och tänkvärt inför returen:

När du beställt växtleverans får också en indikation på hur många vagnar och hyllor samt förlängare som kommer till dig.
Då kan du påbörja sammanpackning av dina tomma vagnar.
- Märk upp dem för retur med det åkeri som förväntas leverera/returnera.
- Placera de sammanpackade returvagnarna i minst 15 plusgrader. 

Om vagnarna inte uppfyller ovanstående krav på rengöring, sammanpackning och temperaturer kan chauffören neka lastning.
- Om de inte är sammanpackade finns inte rätt antal flakmeter tillgängligt på bilen för retur.
- Om temperaturen inte är korrekt får det påverkan i kvaliten på de växter som är lastade på bilen, på väg till nästa kund.

Stapla alltid vagnarna med styrhjul och dongel på samma håll

Stapla alltid vagnarna med styrhjul och dongel på samma håll

Mer information finner du på denna sida - klicka här!

Kontakta oss

  • Rosita Bomgren
  • Ansvarig Offentlig Upphandling S-Invest