Följer du den gamla järnvägslinjen mellan Helsingborg och Teckomatorp upptäcker du Billeberga - en ort med stor odlartradition. Här har odlats allt från frukt o bär till prydnadsväxter och Tulpan. Här har nu den tidigare bankmannen Lars Arvidsson funnit sin livsstil. Lars som köpte den anrika trädgården första årtiondet på 200-talet då, när redan flera generationer Hansson tidigare huserat här. På kort tid har Lars moderniserat hela trädgården så den nu uppfyller de högt ställda krav som ställs för god lönsamhet och en hållbar produktion.

Instagram

mästergrön1891

Följ oss gärna via taggen #mästergrön1891

Inte klar - vänligen återkom lite senare

Våra märkningar och certifieringar

Anki Cronberg
  • Anki Cronberg
  • Försäljningschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.