Krika Handelsträdgård

Odlare 895: Per Santesson

Just invid foten på den vackra Söderåsens norrsida vilar Pers två växthuslängor och trettio steg därifrån bor trädgårdsmästaren själv.

Per, som är utbildad trädgårdsmästare och har lång erfarenhet i yrket, har  verkligen fått känsliga, gröna och mjuka fingrar - något som också speglar hela hans personlighet. Sin första PRAO-plats hade han i en trädgård och redan där och då bestämde han sig för att bli trädgårdsmästare. Det blev teoretiska studier både i Önnestad och på Alnarp och praktiskt jobb i flera år, innan Per köpte anläggningen i Krika.
- Ett trädgårdsmästarliv är ett kall, en livsstil och du vänjer dig vid hårt arbete under perioder och en underbar, fri vardag däremellan. 

DET MÅSTE BLI BRA

Per drivs av att leverera en kvalitet, som överträffar kundens förväntningar. I den här trädgården är det Per själv, som ser till att alla delar i processen blir utförda vid rätt tidpunkt. Han planerar och planterar själv , han odlar och levererar själv - allt för att kvaliteten ska bli den allra bästa. Vid enstaka tillfällen som vid höga arbetstoppar anlitas en tillförlitlig hjälp.
- Inget lämnas åt slumpen här - kunden skall kunna lita på mig. Ingenting får brista i förtroendet för utlovad kvalitet eller  tidpunkt för leverans.

FRUKOST TILL PANNAN

Visst behöver pannan lite bränsle. Lite extra skoj då Per får vara som en liten grabb och plocka fram lastmaskinen för att ösa flis till pannan som värmer växthusen. I trädgårdarna är det idag norm, att man till uppvärmning nyttjar förnybart bränsle eller andra miljömässigt  hållbara system. Så långt som det går gäller det för Pers del, att dagvärmen från växthusen lagras och används senare,
- Tack vare nya produktionsmetoder och uppdaterade certifieringar som vägleder oss, går pannan mycket mindre nu än förr.

Mina växter drivs inte på med "piskan". De får växa i lugn och ro utan för hög värme eller överdriven tillförsel av näring. Det skall vara miljömässigt hållbart och hållbar skall växten också vara hemma på fönsterbrädan

Per Santesson
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 0 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 1760 m2

Tunnelodling: 280 m2

Utomhusodling: 0 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.