Mäster Grön - ekonomisk förening med odlare i samverkan

- En engagerad och lojal samarbetspartner för växter från hela Europa - med öra och öga hos odlarna

TRÄDGÅRDSMÄSTARE I SAMVERKAN

30 trädgårdsmästare i 35 trädgårdar, tillika ägare och medlemmar i vår ekonomiska förening, bildar själva kärnan i verksamheten. Tillsammans står de för cirka 40 % av den svenska produktionen kruk- och utplanteringsväxter.

Medlemsägd försäljningsorganisation – Sveriges bredaste utbud av svenskodlat

Försäljnings- producentorganisationen ägs av prydnadsväxtodlare lokaliserade i Skåne och Blekinge. Med stöd av våra medlemmar kan vi erbjuda marknaden det bredaste utbudet av svenskodlade prydnadsväxter som speglas av säsongen. Till blomstergrossister, GardenCenter, dagligvarukedjor, byggvaruhus, livsmedelsbutiker och andra, som säljer växter, levererar vi med god kapacitet dagligen.

Våra växter får Sveriges offentliga miljöer att blomstra

Via offentlig upphandling odlar vi till landets kommuner, stadens mötesplatser och till kyrkans olika rum. Likaså har vi stor leveranskapacitet till våra publika parker och upplevelseanläggningar.

Snabb och kostnadseffektiv logistik - kärna i Helsingborg nära kontinenten

Logistikcentret i Helsingborg - navet i svensk växtdistribution - skapar mervärde för våra kunder. Via våra kontakter i hela Europa, ofta direkt med odlare, kan vi hjälpa våra kunder med gemensamma inköp och transport vilket ger alla involverade en  samlad, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar leveranskedja.

Leverans sker smart och kostnadseffektivt på blomstervagnar

Leverans sker smart och kostnadseffektivt på blomstervagnar

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Kontakta oss

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad