TRÄDGÅRDSMÄSTARE I SAMVERKAN

23 trädgårdsmästare i 28 trädgårdar, tillika ägare och medlemmar i SydGrönt Ekonomisk Förening, bildar själva kärnan i verksamheten.

Medlemsägd försäljningsorganisation – Sveriges bredaste utbud av svenskodlat

Försäljnings- producentorganisationen ägs av prydnadsväxtodlare lokaliserade i Skåne och Blekinge. Med stöd av våra medlemmar kan vi erbjuda marknaden det bredaste utbudet av svenskodlade prydnadsväxter som speglas av säsongen. Till Blomstergrossister, GardenCenterkedjor Dagligvarukedjor, Byggvarukedjor, Livsmedelskedjor och andra volymaktörer som säljer växter, bygger vi långsiktiga relationer. Tillsammans planerar vi och säkerställer en stark och hållbar leveranskedja där vi gemensamt har synnerligen god kapacitet dagligen.

Våra växter får Sveriges offentliga miljöer att blomstra

Via offentlig upphandling odlar vi till landets kommuner, stadens parker och mötesplatser samt till kyrkans olika rum. Likaså har vi stor leveranskapacitet till våra publika parker och upplevelseanläggningar. Våra medlemsföretag odlar på uppdrag av våra kunder där upphandlingen bereds.

Snabb och kostnadseffektiv logistik - kärna i Helsingborg nära kontinenten

Helsingborg - navet i svensk växtdistribution - skapar mervärde för våra kunder. I Helsingborg sker en stor del av hanteringen av växter, i vårt fall omlastning i terminal från odlarpackat till kundpackat. Via våra kontakter i hela Europa, ofta direkt med odlare, kan vi hjälpa våra kunder med gemensamma inköp och transport vilket ger alla involverade en  samlad, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar leveranskedja. Flera av våra kunder har också sina logistikcenter placerade i Helsingborg vilket understödjer hållbarhetsarbetet för alla parter involverade.

Leverans sker smart och kostnadseffektivt på blomstervagnar. Ett för Europa, gemensamt pantsystem som förenar och supportar hela värdekedjan från förädling till butik.

Leverans sker smart och kostnadseffektivt på blomstervagnar. Ett för Europa, gemensamt pantsystem som förenar och supportar hela värdekedjan från förädling till butik.

Kontakta oss

  • Maja Holm
  • Inköpschef