Gessie Handelsträdgård

Odlare 1688: Per Brånalt

Slätten söder om Malmö - en zon där svensk trädgårdsodling var stor i mitten av 1900-talet. Där breder staden nu ut sig allt mer. Med närheten till brofästet breder bostäderna ut sig och småbyarna växer sig allt större. Här i Gessie odlar Per numera sina utplanteringsväxter, omgiven i tre väderstreck av villakvarter. Västerut ser vi kontinenten i form av Danmark och den storslagna bron, som utgör en del av vägen dit.

MED HANTVERKET I FOKUS

När du med dina egna, flinka händer får plantera ett helt växthus fyllt med utplanteringsväxter, då får du se hantverkets betydelse för resultatet. Kerstin planterar gärna själv, för att erhålla jämn rotning, tillväxt och blomning. Varje individ har sitt eget handlag och handkraft, som visar sig på hur hårt du pressar jorden, hur högt du planterar och framför allt, att det är exakt rätt mängd jord i var kruka.
- Det är med den personliga känslan i fingrarna som du också får de finaste växterna och i en jämn storlek och kvalitet.

VÄXTHUS TAR DIG TILL MEDELHAVET

Har du någonsin varit inne i ett växthus och känt på de magiska skillnader i klimat, som de erbjuder. Ett växthus med enkla glas, utan isolering och med växter på golv, där Penséer och Utplanteringsväxter odlas. Det är en tidig vårdag, det är lite regn som börjar skingra sig och 3 plusgrader. Då solens strålar träffar växthusglaset känner du en härlig instrålning av värme, en värme som på ett par minuter förändrar miljön och tar dig till en plats runt Medelhavet med 20-25 grader.

STÖDKRAGE - GALLER - PELTACLIPS

En stor del av våra utplanteringsväxter har ett rankande växtsätt exempelvis Lobelia, Snötörel, Petunia och Verbena. För att skydda dem från mekanisk påverkan i transport och hantering i butik sätter vi på en stödkrage. Den håller alla grenar och stjälkar samlade och intakta, tills att du får hem växten för plantering.
När du ska plantera - lägg plantan på sidan och klipp upp stödkragen med en sekatör!

SMARTA ETIKETTER SÄKRAR LOGISTIK

Vårt gemensamma datasystem underlättar för alla i värdekedjan.

Ordern från kunden kommer ut på en etikett. Där finns all info samlad som vi behöver för att utföra en kundspecifik packning, utifrån deras önskemål.

På varje låda klistrar vi sedan den etikett, som vid flera mellanstationer läses av med en kodläsare, innan lådan med växter landar i butik.

PLAST FÖR FUNKTION

Plast är fortfarande, ur hanteringssynpunkt, det bästa materialet för förflyttning av våra växter.

Trågen har bra egenskaper och är ofta utformade med vattenmagasin. Detta förenklar hantering och underhåll. Det viktigaste är ändå att trågen underlättar för oss att bibehålla kvaliteten på växterna. Plasttrågen, som numera oftast är grå, tillverkas till 95% av recirkulerad plastråvara, och kan återvinnas igen. 

Hela familjen drivs av känsla och passion för växter, jag med mina gröna fingrar och min hustru med försäljning i blodet. När detta förenas, får vi en värdefull känsla för vilka trender vi skall odla utifrån.

Per Brånalt
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 0 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 2000 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 0 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

  • Maja Holm
  • Inköpschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.