Gessie Handelsträdgård

Odlare 1688: Per Brånalt

Slätten söder om Malmö - en zon där svensk trädgårdsodling var stor i mitten av 1900-talet. Där breder staden nu ut sig allt mer. Med närheten till brofästet så breder bostäderna ut sig och småbyarna växer sig allt större. Här i Gessie odlar Per numera sina utplanteringsväxter, omgiven av villakvarter i de flesta väderstreck, utom i väster där vi ser kontinenten i form av Danmark och vägen dit, Öresundsbron.

MED HANTVERK I FOKUS

När du med dina egna, flinka händer får plantera ett helt växthus fyllt med utplanteringsväxter, då får du se hantverkets betydelse för resultatet. Kerstin planterar gärna själv, för att erhålla jämn rotning, tillväxt och blomning. Var person har sitt eget handlag och handkraft, som visar sig på hur hårt man pressar jorden, hur högt du planterar och framför allt, att det är exakt rätt mängd jord i var kruka.
- Det är med den personliga känslan i fingrarna som du också får de finaste växterna och i en jämn storlek och kvalitet.

VÄXTHUS TAR DIG TILL MEDELHAVET

Har du någonsin varit inne i ett växthus och känt på de magiska skillnader i klimat som de erbjuder. Ett växthus med enkla glas, utan isolering och med växter på golv, där odlas Penséer och Utplanteringsväxter. En tidig vårdag, det är lite regn som börjar skingra sig och 3 plusgrader. Då solens strålar träffar växthusglaset känner du en härlig instrålning av värme, en värme som på ett par minuter förändrar miljön och tar dig till en plats runt medelhavet med 20-25 grader.

STÖDKRAGE - GALLER - PELTACLIPS

En stor del av våra utplanteringsväxter har ett rankande växtsätt såsom Lobelia, Snötörel, Petunia och Verbena. För att skydda dem från mekanisk påverkan i transport och hantering i butik så sätter vi på en stödkrage. Den håller alla grenar och stjälkar samlade och intakta till att du får hem växten för plantering.
När du planterar - lägg plantan på sidan och klipp upp stödkragen med en sekatör!

SMARTA ETIKETTER SÄKRAR LOGISTIK

Vårt gemensamma datasystem underlättar för alla i värdekedjan. Ordern från kunden kommer ut på en etikett. Där finns all info samlad som vi behöver för att utföra en kundspecifik packning, utifrån deras önskemål. Etiketten klistrar vi sedan på lådan, som sedan läses av med en kodläsare vid flera mellanstationer, innan lådan med växter landar i butik.

PLAST FÖR FUNKTION

Plast är fortfarande det bästa materialet för förflyttning av våra växter. Trågen har bra egenskaper och är utformade med vattenmagasin. Detta förenklar hantering och underhåll samt det viktigaste, det underlättar oss bibehålla kvaliteten på växterna. Plasttrågen som numera är grå tillverkas till 95% av recirkulerad råvara, och kan återvinnas igen. 

Hela familjen drivs av känsla och passion för växter, jag med mina gröna fingrar och min hustru med försäljning i blodet - när vi förenas får vi en värdefull känsla för vilka trender som vi skall odla utifrån.

Per Brånalt
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 0 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 2000 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 0 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

Marita Nilsson
  • Marita Nilsson
  • Produktionskoordinator

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.