Bli medlem / Samarbetspartner

- det finns fördelar med samarbeten odlare emellan

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE AV VÄXTER I KRUKA
- Upptäck alla fördelar med SAMARBETEN

SydGrönt Ekonomisk förening, bildat med uppdraget att sälja medlemmars produkter för Föreningens bästa, med den enskilde odlarens intressen som ledord och med kundens positiva utveckling i fokus.

Som medlem får du ta del av hela vår organisation med dess värdefulla stöd och support.

I föreningen jobbar vi proaktivt med odlingsplanering och produktutveckling. Vi lägger fokus på kundens behov och stöds av våra olika odlares produktionsmetoder. Dessutom får du:

 • Produktionskoordinering som håller samman, vägleder till optimal produktion, leverans och kvalitet
 • Modernt och enkelt IT-system, som kortar vägen, från odlare till kund
 • Gemensam prissättning som vägleder branschen till en hållbar produktion
 • Snabb ersättning via avräkningsmodell
 • Erfarenhetsutbyte inom kulturgrupper
 • Gemensam Från Sverige - märkning
 • Aktiv försäljningsorganisation med rikstäckande nätverket
 • Närkontakt med butikskedjors inköpsavdelningar
 • Marknadsavdelning som lyfter din trädgård och dina produkter
 • Eventuella vinster går via återbäring tillbaka till odlaren eller investeras i verksamheten

Detta skall summeras med värdefullt låga försäljningsavgifter som understiger kostnaderna att bygga en egen försäljningsorganisation.

Samarbete behöver inte vara medlemskap?

Flera odlare väljer gärna samarbeten i en friare form genom traditionell handel, men med en tätare dialog.

Flera olika former av samarbeten som skapar värde för alla involverade parter. Det kan vara att vi exempelvis bokar enskilda produkter i er odling med fastställda volymer, priser och tidpunkter förleverans. Men också att vi speglar era produkter och erbjuder våra kunder det som är leveransklart. Det förekommer även logistiksamarbeten där era produkter ingår i en av våra kunders utbud och erbjuds enbart för dem.

Med den stora variation i samarbeten som förekommer med externa odlare, kan vi skräddarsy vilka delar som är värdefulla för er i ett samarbete utanför medlemskapet.

Vem är du som vill samarbeta?

Professionella trädgårdsmästare i Sverige och Europa

Geografisk placering är inget hinder för samarbeten. Vi befinner oss i hjärtat av ett utvecklat transportflöde genom Europa och våra moderna  IT-lösningar förbättrar kommunikationen betydligt. 

Din affärsidé och portfölj kan innehålla:

 • En professionell certifierad produktion
 • Från Sverige- eller Krav-märkta produkter
 • Odlar något av nedanstående produkter som ingår i vår kategori
  - Krukväxter
  - Utplanteringsväxter
  - Perenner
  - Plantskoleväxter
  - Snittblommor
  - Närliggande produkter skapade av växter
 • Transporterar på CC-Vagnar och är registrerad hos Containercentralen

Kontakta oss

 • Maja Holm
 • Inköpschef