Miljö & kvalitet

Vi följer den utstakade målbilden mot Agenda 2030

VÄXTER SKAPAR BLOMSTRANDE MILJÖER, SOM BIDRAR TILL VÅRT VÄLMÅENDE

Våra växter bidrar till en estetiskt vackrare miljö att vistas i såväl ute som inne. Då vi även producerar Kryddväxter, Bärplantor och Grönsaksplantor bidrar vi också till att främja Hemmaodlandet. 

Eftersom våra ägare är producenter och omfattas av ett producentansvar, kan vi inte bara ta hänsyn till det välbefinnande som våra produkter bidrar till - det som odlas måste också produceras mot hållbara kvalitets- och miljömål.

Vackra och välskötta växter - kvalitet är ett ledord för vår existens

Våra produkter hör till kategorin upplevelser - en vacker växt skapar så mycket glädje. Skönheten i växten och dess kvalitet är subjektivt - men självklart skall växten vara frisk, välvuxen och vacker så att kunderna tycker, att växten är prisvärd.
I detta arbete är många involverade för att uppnå lockande produkter och önskvärd kvalitet.

 • Förädlingsföretagen som säkerställer produktionsmetoder
 • Jordtillverkarna som blandar kulturspecifika recept
 • Odlaren själv som har gedigna odlingskunskaper och erfarenhet av sina mekaniska verktyg i husen
 • Specialiserade odlingskonsulter som bistår flera svenska odlare
 • Mäster Gröns produktionskoordinator och övriga representanter
 • Kundernas speciella önskemål och krav
En krukväxt är producerad på ett hantverksmässigt sätt

En krukväxt är producerad på ett hantverksmässigt sätt

Våra odlares certifieringar och märkningar står som garant för hållbar utveckling

Alla certifieringar har hållbarhet och hushållande av resurser som ledord tillsammans med flera andra punkter.

 • IP-Sigill med märkningen Svenskt Sigill
 • KRAV

Våra produkter märks med ursprungsmärkningen Från Sverige vilket borgar för att odlaren är certifierad för IP-Sigill eller Krav. 

Certifieringar och märkningar vägleder produktionen till miljövänligare metoder

Certifieringar och märkningar vägleder produktionen till miljövänligare metoder

Med ett öra hos producenterna av insatsvaror

Både för producenter och för dem, som hanterar restprodukter, bedrivs en omfattande, global forskning om materialhantering. Att både tillverkare, användare och återvinningsföretag samlas med Agenda 2030 i kikaren är mycket tacksamt och positivt. Tillsammans med nya rön hos de involverade företag, som tillverkar och återvinner, skapas bättre förutsättningar för gemensamma insatser för miljön. Mer miljövänliga produkter introduceras så snart de är kommersiellt gångbara.

Innovation är lite dyrare, kräver samarbeten för att sänka kostnadsökningar

Samarbeten med gemensamma inköp av krukor, påsar, och andra insatsvaror driver oss så blir vi en större aktör, som kan vara först i ledet att implementera nya, miljövänligare produkter. Samarbeten med lokala företag, vid globala inköp, ger oss också bättre förutsättningar för att transportera godset på ett miljöoptimerat sätt.

Insatsvaror som krukor och etiketter utvecklas i takt med samtiden

Insatsvaror som krukor och etiketter utvecklas i takt med samtiden

Odlarna som företagare har ett producentansvar

Våra medlemmar är som lagen föreskriver, anmälda som producenter hos Naturvårdsverket. Därmed kopplas de till ett avtal med FTI, som är en av de aktörer i Sverige, som står för insamlingen till återvinning av papper, plast, glas och metall. De produkter som odlas hos Mäster Gröns medlemmar är en del av kretsloppet för återvinning som vi förfinar i takt med utvecklingen.

Trädgårdsmästarens hantverk - med känsla för jord och växter

Trädgårdsmästarens hantverk - med känsla för jord och växter

Kontakta oss

 • Clara Dahlgren
 • Produkt och kvalitet växter