Försäljning Växter

Under kontorstid finns vi tillgängliga via 042 - 490 27 30.

Försäljningsansvarig

Anna Ljung

Traders med kundansvar

Åsa Hall

Eva Lindqvist

Jenny Larsen, kundansvarig säljare

Jenny Larsson

Per Bandstein, kontaktperson försäljning av växter

Per Bandstein

Charlotta Nilsson, kundansvarig för växter i offentlig miljö

Charlotta Nilsson