FINN RÄTT PERSON ELLER AVDELNING

Det skall vara enkelt att komma i kontakt med oss. Under denna meny finner du kontaktuppgifter alla våra medarbetare. De flesta har personliga mailadresser, medan vissa avdelningar också har en gemensam mailadress. Allt för att ditt ärende inte skall bli fördröjt om någon är frånvarande.

Våra telefoner är sammankopplade i en modern telefonväxel, vilken administreras personligen av våra medarbetare. Vid kö eller frånvaro kopplas du snabbt och smidigt till närmaste kollega inom avdelningen. Likväl om den du söker är utanför kontoret, kopplas du till personens mobiltelefon så länge hen är i tjänst.

Inköp och försäljning växter

Alla kundansvariga säljare når du enklast via sina personliga mailadresser.
Våra medarbetare inom Offentlig Miljö når du på den gemensamma adressen offentligmiljo@mastergron.se 
Inköpsavdelningen når du förutom via de personliga adresserna också via gemensamma adressen trading@mastergron.se

Blomsterterminalen

Våra medarbetare inom Blomsterterminalen når du på den gemensamma adressen mgterminalen@mastergron.se

Ekonomi

Våra medarbetare inom Ekonomi och Redovisning når du på den gemensamma adressen ekonomi@mastergron.se
Eventuella frågor kring fakturor och inbetalningar besvaras snabbast och smidigast denna väg. 

Fakturor / Invoice

Fakturor skickas till  ekonomi@mastergron.se