FINN RÄTT PERSON ELLER AVDELNING

Det skall vara enkelt att komma i kontakt med oss. Under denna meny finner du kontaktuppgifter alla våra medarbetare. De flesta har personliga mailadresser, medan vissa avdelningar också har en gemensam mailadress. Allt för att ditt ärende inte skall bli fördröjt om någon är frånvarande.

Våra telefoner är sammankopplade i en modern telefonväxel, vilken administreras personligen av våra medarbetare. Vid kö eller frånvaro kopplas du snabbt och smidigt till närmaste kollega inom avdelningen. Likväl om den du söker är utanför kontoret, kopplas du till personens mobiltelefon så länge hen är i tjänst.

Inköp och försäljning växter

Alla Kundansvariga Traders når du enklast via sina personliga mailadresser.

Fakturor / Invoice

Fakturor skickas till invoice.mg@sydgront.se