Pollinatörsväxter - fokus i maj

- veckan då vi uppmärksammar och dukar upp måltider för våra våra pollinatörer

POLLINERINGSVECKAN 

Ett urplock från Pollineringsveckans webbplats:
Pollineringsveckan lanserades 2018 av grundarna bakom Pollinera Sverige, Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen.

Pollinera Sverige är en plattform för samarbete, kunskapsspridning och utveckling som startade 2017. Pollinera Sverige arbetar för att pollineringsfrågan ska få samma uppmärksamhet som klimatet, plast i haven och matsvinn. De ska bidra till att insatser som görs för att gynna pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett. Plattformen ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer. 

Pollinera Sverige sammanställer och kommunicerar fakta som visar lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald vad vi kan förlora om vi inte skapar miljöer som gynnar pollinatörerna. Besök Pollinera Sveriges webbplats - klicka här!

Under Pollineringsveckan anordnar föreningar, företag, skolor, muséer, bibliotek, återförsäljare av växter och många andra runt om i hela Sverige olika aktiviteter som sprider kunskap om pollinerande insekter och de växter som de är beroende av och samspelar med.

I år, 2024 infaller Pollineringsveckan den 18-26 maj.

Besök gärna SURR - sidan som med bilden hjälp inspirerar till att plantera mer växter som lockar värdefulla och rogivande insekter till din trädgård eller uteplats.
Läs mer och lär på SURR - klicka här!

Blomsterbasilika, här sorten 'Magic Blue'  som med sin mörka blad och färgkoordinerade blommor är ett blickfång för oss människor, samtidigt en innehållsrik måltid för våra insekter.

Blomsterbasilika, här sorten 'Magic Blue' som med sin mörka blad och färgkoordinerade blommor är ett blickfång för oss människor, samtidigt en innehållsrik måltid för våra insekter.

22 MAJ - BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG

Ett urplock från Biologiska Mångfaldens Dags webbplats:
FN initierade den Biologiska Mångfaldens Dag år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. Trots åtskilliga års arbete med att lyfta frågan och trots att forskare anser att vi befinner oss i den sjätte stora massutrotningen av arter får sällan biologisk mångfald den uppmärksamhet som skulle behövas.

Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Bevarandet av urskogar som lagrar stora mängder kol eller våtmarker som minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar är bara två kända exempel i en lång rad av liknande förhållanden. Samtidigt hotar klimatförändringarna artrikedomen när öknar breder ut sig, korallrev bleks eller de arktiska miljöerna krymper allt mer.

Ett mål med att lyfta Biologiska Mångfaldens Dag är att det ska bli en naturens högtidsdag där den naturliga mångfalden hyllas, samtidigt som hoten tas på allvar och lyfts upp i debatten. En dröm är att folk ska gå man ur huse för att vara med på aktiviteter den 22 maj varje år och att det i samband med Biologiska Mångfaldens Dag diskuteras vikten av att gynna en artrik natur på högsta politiska nivå. Vi vill se barnfamiljer leta fjärilar och politiker leta angreppsvinklar för att rädda dem.

Detta är en dag när hela Natursverige förenas under en gemensam flagg. Allt från de största naturorganisationerna till små lokala initiativ kan enas om vikten av en artrik natur och göra något gemensamt denna dag.

Läs mer om initiativet på Biologiska Mångfaldens Dags webbplats!

Margerit fullt upptagen att generera nekar till en vacker dagfjäril.

Margerit fullt upptagen att generera nekar till en vacker dagfjäril.

VÅRA SVENSKA SOMMARBLOMMOR GER VÄRDEFULL FÖDA TILL INSEKTER

Det finns ett antal fina utplanteringsväxter och sommarblommor som innehåller betydligt mer nektar för att bjuda in till en delikat insektsmåltid. Titta först och främst efter enkelblommande arter, det gör det enklare för våra insekter att finna och komma åt födan. Finner du trattformade blommor så bör trattens form vara öppen och heller inte för djup. Är den för djup kan detta också ställa till problem för insekterna att nå ända fram till det viktiga.

Läs mer på Mäster Gröns webbplats om prydnadsväxter som ger ett bidrag till den biologiska mångfalden i din utemiljö. 

ÄR DU KONSUMENT OCH VILL FINNA INKÖPSSTÄLLEN? 

Fråga efter produkterna lokalt, där du köper dina växter. Våra produkter finns under säsong tillgängliga att beställa hos ett rikstäckande nätverk av återförsäljare av växter och blommor.

GARDENCENTER: Blomsterlandet, Granngården, Hornbach, Plantagen, Bauhaus, Bogrönt och många fristående GardenCenter och Handelsträdgårdar.

LIVSMEDELSBUTIKER: Dagligvaruhandelskedjorna tillhandahåller ett begränsat utbud.

BLOMSTERBUTIKER: Blomster- och Livsstilsbutiker presenterar ett personligt utbud och kan beställa hem på din förfrågan.

ÄR DU ÅTERFÖRSÄLJARE?

Kontakta din kundansvarige säljare på Mäster Grön.

Saknar du kontaktperson - sänd ett mail till info@mastergron.se

Får du ditt varuflöde via lokala blomstergrossister som tillhandahåller våra växter under säsong
- fråga där.

Saknar du en värdefull leverantör till din verksamhet?
- sänd ett mail till patrik.vilsmyr@sydgront.se