Bli kund

och få tillgång till hela Europas växtmarknad

ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER GROSSIST

Växter tillför stort värde för en butiks attraktionskraft. De driver försäljning, höjer anseendet och bygger ett varumärke. Nutidens branschglidningar gör att du ser växter i allt från traditionella GardenCenter, byggvaruhus och handelsträdgårdar över dagligvaruhandel till livsstilsbutiker och inredningshandel.
- Växter är en del av inredning inne och ute.

Kan vi hjälpa dig med ditt varuflöde?

Bedriver du en verksamhet med en god omsättning, där växterna är en betydande del av affärsidén?
Då kanske vi kan inleda ett fruktsamt samarbete.

Några viktiga punkter att fundera över kring samarbetet

 • Handlar frekvent med växter - gärna på helårsbasis
 • Beställer ca 2 CC-vagnar vid varje leveranstillfälle
 • Volym med minst hela hyllplan av samma artikel
 • Innehar hyresavtal för CC-vagnar med ContainerCentralen eller åkeri
 • Har avtal med åkeri för leverans från Helsingborg

Känns det som något för dig?

Skriv några rader om ditt företag och din verksamhet till pvr@mastergron.se

Hyra av blomstervagnar

Kontakta Containercentralen i Odense - klicka här!

Små eller stora växter, små eller stora butiksvolymer - samarbetsformer på olika nivåer - vi hjälps åt med att lösa ditt varuflöde.

Små eller stora växter, små eller stora butiksvolymer - samarbetsformer på olika nivåer - vi hjälps åt med att lösa ditt varuflöde.

Offentlig miljö

För dig som jobbar inom den offentliga miljön finns många möjligheter till samarbeten.

Vem är i offentlig miljö?

Stadens mötesplatser, publika parker, upplevelse- och nöjesanläggningar, större bostadsbolag samt Kyrkans olika rum. Alla har det gemensamt, att de vill ge allmänheten en blommande upplevelse. Jobbar du inne i verksamheten eller är privat utförare? Det spelar ingen roll - arbetsgången är det väsentliga.

Några viktiga punkter att fundera över kring samarbetet

 • Beställer minst 2 CC-vagnar vid varje leveranstillfälle
 • Volym med minst hela hyllplan av samma artikel
 • Offertförfarande med minst 6 månaders framförhållning
 • Direktförsäljning som komplettering

Känns detta som något för dig?

Skriv några rader om er verksamhet till offentligmiljo@mastergron.se

 

Samarbeten under Offentlig Upphandling involverar förädlingsföretag, odlare, logistikpartners och er som beställare och utförare

Samarbeten under Offentlig Upphandling involverar förädlingsföretag, odlare, logistikpartners och er som beställare och utförare

Kontakta oss

 • Patrik Vilsmyr
 • Marknadschef