Bli kund

och få tillgång till hela Europas växtmarknad

ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER GROSSIST

Växter tillför stort värde för en butiks attraktionskraft. De driver försäljning, höjer anseendet och bygger ett varumärke. Nutidens branschglidningar gör att du ser växter i allt från traditionella GardenCenter, byggvaruhus och handelsträdgårdar över dagligvaruhandel till livsstilsbutiker och inredningshandel.
- Växter är en del av inredning, såväl inne som ute.

Kan vi hjälpa dig med ditt varuflöde?

Bedriver du en verksamhet med en synnerligen god omsättning, där växterna är en betydande del av affärsidén?
Då kanske vi kan inleda ett fruktsamt samarbete.

Några viktiga punkter att fundera över kring samarbetet

 • Handlar frekvent och storskaligt med växter - gärna på helårsbasis
 • Planerar ditt behov av volym inför varje säsong med cirka 9 månaders framförhållning
 • Avropar dina bokningar med fyllda CC-vagnar av samma produkt 
  Fyllda CC-vagnar kan också vara koncept eller sortiment från samma odlare med hela hyllplan av samma artikel
 • Fyller minst 5 CC-vagnar vid samma ordertillfälle
 • Innehar hyresavtal för CC-vagnar med ContainerCentralen eller åkeri
 • Har avtal med åkeri för leverans från Helsingborg eller direkt från odlare / leverantör

Känns det som något för dig?

Skriv några rader om ditt företag och din verksamhet till pvr@mastergron.se

Hyra av blomstervagnar

Kontakta Containercentralen i Odense - klicka här!

Små eller stora växter, små eller stora butiksvolymer - samarbetsformer på olika nivåer - vi hjälps åt med att lösa ditt varuflöde.

Små eller stora växter, små eller stora butiksvolymer - samarbetsformer på olika nivåer - vi hjälps åt med att lösa ditt varuflöde.

Offentlig miljö

Vem är i offentlig miljö?

Stadens mötesplatser, publika parker, upplevelse- och nöjesanläggningar, större bostadsbolag samt Kyrkans olika rum. Alla har det gemensamt, att de vill ge allmänheten en blommande upplevelse. Jobbar du inne i verksamheten eller är privat utförare? Det spelar ingen roll - arbetsgången är det väsentliga.

Några viktiga punkter att fundera över

 • Mäster Gröns odlare producerar i större skala, på ett kostnadseffektivt sätt
 • Produkter bokas ca 9 månader före leveranstidpunkt
 • Upphandling bereds och leverans av sker via våra kunder

Vi tror du vill veta mer ?

Titta i på vår sida, här på webplatsen, för mer info - klicka här!

 

Samarbeten under Offentlig Upphandling involverar förädlingsföretag, odlare, logistikpartners, kunder, grossister och er som beställare och utförare

Samarbeten under Offentlig Upphandling involverar förädlingsföretag, odlare, logistikpartners, kunder, grossister och er som beställare och utförare

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Kontakta oss

 • Patrik Vilsmyr
 • Produkt och kvalitet växter - Marknad