Segers Handelsträdgård

Odlare 750: Johan Seger

Johans trädgård byggdes i en grön, skön miljö, vars lummiga grönska bevarats i Väla By trots numera närheten till Helsingborgs stora köpcentrum.

I Väla By startade Kenneth Perssons farfar en odling, som togs över av två söner och som under många år drevs av ena brodern, Kenneth. Modern teknik och hantverk, entusiasm och nyfikenhet, som är en självklarhet behövs för en duktig odlare, bildar  en god grund för den odling av krukväxter som genomsyrat trädgården. Släktens gedigna yrkeskunskaper har gått i arv och förvaltas väl tills en dag...

Då kommer Johan Seger och knackar på glasdörren. Nu får Johan med sin ungdom och entusiasm förvalta det arv han förvärvat och odla krukväxter och utplanteringsväxter för moderna behov.

GEDIGNA BASKUNSKAPER

Johan Seger, trädgårdsmästare i den trädgård han förvärvade under våren 2021.

En trädgård med synnerligen lång odlingstradition, har nu tagits över av en yngre generation. Johan Seger har mycket goda erfarenheter från odling i växthus, då han arbetat i flera av våra trädgårdar. Johan har också en bakgrund med många års erfarenhet från förädlingsledet, där han agerat säljare och odlingskonsult med ett väl inarbetat nätverk.

INTRESSE FÖR NYANSER

Johan har under många år jobbat i förädlingsledet, med försäljning av rotade sticklingar och förgrodda plantor till yrkesodlare. Med detta i ryggen besitter han synnerligen goda kunskaper om sorter och hur de skall produceras i svenska trädgårdar

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

XX

xxx

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 15000 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 4200 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 3000 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

Anki Cronberg
  • Anki Cronberg
  • Försäljningschef

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.