En viktig länk i värdekedjan

Förädlingsföretagen som förser våra odlare med plantmaterial

VÄRDEFULL DIALOG MED FÖRÄDLINGSLEDET

Där våra odlares växter föds och produktionen startar

Förädlingsföretagen tillika småplantföretag är viktiga länkar i värdekedjan, både i det dagliga varuflödet och i den proaktiva produktutvecklingen. Mäster Grön och våra odlare har en väl etablerad och tät dialog med flera av förädlingsföretagen på den Europeiska marknaden. Dessa företag är specialiserade på att förse de professionella prydnadsväxtproducenterna med certifierade småplantor. Småplantor kan vara rotade sticklingar, förkultiverade fröplantor eller enbart stickling/frö. Under säsong får våra odlare kontinuerligt leveranser från dessa företag. Alla trädgårdar får dock inte från alla företagen nedan, utan vissa trädgårdsmästare jobbar oftast tätare med några få utvalda, passande för just deras verksamhet. Med den breda blicken, sett på föreningens alla 35 trädgårdsmästare, så erbjuds en fin sortimentsbredd.

Katalogerna skall ses som en spegling av det synnerligen vidlyftiga sortiment som erbjuds för europeiska prydnadsväxtodlare. Här kan du finna inspiration, skapa visioner och planera. När visioner och dina skisser är klara, undersök först om möjligheten, att finna produkterna, eller likvärdiga i våra samarbetspartners utbud. Exempelvis S-Invest dit du hittar kontaktuppgifter nedan till Rosita Bombren.

  • Syngenta Flowers
  • Hörnhems
  • Sweed / Selecta
  • SW Horto / Volmary
  • Gasa Youngplants / Dümmen Orange / Hendricks

Även om vissa av dessa företag är globala så har vi svensktalande agenter som representerar. De är också nära våra odlare, ofta på besök för att supporta våra trädgårdsmästare med råd och implementera förbättringar i odlingen av enskilda produkter samt följa upp eventuella avvikelser.

Syngenta Flowers

Syngenta Flowers

Syngenta Flowers

Med Europeisk bas i Holland är detta ett världsomspännande företag. De har ett bred palett - perenner, utplanteringsväxter och krukväxter

 

Hörnhems

Har sitt säte i Kristianstad, där en del rotning och förkultivering sker. Därutöver representerar de förädlingsföretag som Florensis, Kientzler, Pwd Haak, Pan Am Seeds och Hishtil.

 

 

Sweed

Sweed

SWEED

Har sina provodlingar placerade i Höja, nära Ängelholm. I augusti finns alltid möjlighet att avlägga ett besök för att titta på provodlingar och även testodlingar med de som sedermera kan belönas med medaljer inom Fleuroselect.

 

Sw Horto

Sw Horto

SW Horto

Välkänt företag som tidigare hette Weibulls men bytte namn eftersom Yrkesodlardelen såldes av. Säte i Hammenhög där huvudkontoret och lager är lokaliserat.

 

Dümmen Orange

Dümmen Orange

Dümmen Orange

Ett Holländskt förädlingsföretag som expanderat kraftfullt under de senaste åren. Ett familjeföretag med bred palett och en världsomspännande förädling av växter. Även här har vi en svensktalande agent som med frekvens besöker odlarna för att följa upp att kulturerna blir som utlovat.

Vid enstaka tillfällen kan det finnas sorter som redan odlas i volym, men inte finns representerade i de kataloglänkar som vi rekommenderat er. Då kan du efter vägledning från din Säljare på Offentlig Miljö finna den du söker här

 

Koppe Begonia

Koppe Begonia

Koppe

Ett Holländskt förädlingsföretag specialiserat på intressanta Begonia. 

 

Beekenkamp

Beekenkamp

Beekenkamp

Ett Holländskt förädlingsföretag som har en stor kapacitet att förse marknaden med småplantor bygger nu ut och adderar med förädlingsavdelning. Flera av våra trädgårdsmästare har goda relationer med de representanter här som också avlägger kvalitetsbesök i odlingarna.

 

Hendricks

Hendricks

Hendricks

Ett Holländskt förädlingsföretag som specialiserat sig på Fuchsia och Pelargon. Pelargon med fokus på grandiflorum och närbesläktade.

 

- "Please do not use Google in your offer request :)"

Kontakta oss

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad