Plast i debatten

så här optimerar vi nyttjandet av plast

MED PLAST - KAN DET RESULTERA I EN HÅLLBAR KRUKVÄXTLEVERANS?

Med Agenda 2030 i kikaren synar vi innehållet i våra produkter inkluderat insatsvaror och emballage för att minimera belastningen på vår miljö.

Målsättningen är att finna insatsvaror med minimal miljöbelastning.

Plast är i fokus just nu. Plast är frekvent använt i produktion av krukväxter - då gäller det att nyttja så mycket återvunnet som det är möjligt och tänka cirkulärt även i nästa led.
Likväl för transportförpackningar där papper i nuläget inte kan ersätta funktionaliteten som kunden kräver. FTI:s krav på rent papper i återvinningen står också som en utmaning.
För skyddspåsar som omsluter krukväxterna övergår vi allt mer till påsar tillverkat av papper.
Plastetiketter som appliceras utan jordkontakt fasas ut till fördel för hårdpressad träfiber. För etiketter som sticks ner i krukan och får jordkontakt inväntar vi producenternas lösningar. innan vi kan fasa ut plasten.

Förenkla återvinningen för konsument

Det skall också vara enkelt och självklart för konsumenterna - hur de skall kunna hantera avfallet, så det kommer tillbaka på rätt plats i retursystemet.

Regelverk för hur produkter kan återvinnas

Alla rekommendationer om hur avfallet hanteras baseras på faktablad från FTI - Förpacknings & Tidningsinsamlingen.
FTI har uppdraget från större delar av branschen att samla in för återvinning. Från 1 januari 2024 övergår ansvaret att samla in sorterat avfall till kommunerna.

Etiketter som varudeklaration

Sticketikett tillverkad av Polypropylen är på väg att fasas ut i produktion. Dock kvarstår detta material som enda alternativ för de som har jordkontakt. (godkänt för livsmedel)
Avfall sorteras som plastförpackningar

Etikett i träfiber
En etikett är i regel kortlivad men kan förstöra miljön för lång tid framöver. Du drömmer om en etikett, som inte skadar vårt klimat, inte påverkar vår miljö. Den drömmen har blivit verklighet! Vi använder etiketter av hårdpressad träfiber! Den tål utevistelse i sol och vind och förstörs inte av regn.
- Efter användandet sorterar Du den som Brännbart eller Trädgårdsavfall.

Krukan - kärlet som krävs för odling

Grå/Taupefärgade är vår standard. De liksom övriga färger utom svart är tillverkade av 100% återvunnen Polypropylen vilka kan återvinnas igen. Vi underlättar därvid för konsumenterna att kunna göra aktiva val och kunna lämna använda krukor för återvinning och därmed agera med hållbarhet i tankarna.
Svarta krukor skall vi inte odla i, eftersom de svenska återvinningsföretagen inte kan identifiera plasttypen i sina processer. 

Avfall sorteras som Plastförpackningar

Innovation

Under de senaste 10 åren har vi provodlat i massor av olika nya typer av krukor som inte tillverkats av plast. Ingen av dem har ännu kunnat nå ut på marknaden eftersom de inte fullt ut kunnat ersätta den konsumentkvalitet som en plastkruka ger produkten. Men vi ger inte upp. 2023 inleder vi tester på ytterligare modeller av krukor som är fria från plast. Krukor som tillverkas av träfiber kan vara en läsning för framtiden. Kanske är vi där säsongen 2026-27 om alla tester löper väl ut.

Skyddspåse som omsluter och skyddar krukväxten

TRANSPARENTA tillverkade av Polypropylen
Avfall sorteras som mjukplast / plastförpackningar

PAPPERSPÅSAR
Avfall sorteras som Pappersförpackningar

Glitter på bladen utstrålar fest

Miljövänligt glitter, tillverkat av icke genmodifierade Eucalyptusträd.
Glittret är fullt komposterbart och har utvecklats utan försök på djur.
Tillverkat av Eucalyptusblad

Avfall sorteras som brännbart tillsammans med växten.
Glittret är fullt komposterbart naturligt omslutet med jord.

Stödkrage - korgen som omsluter och skyddar utplanteringsväxter

Tillverkad av 95% återvunnen Polypropylen
Avfall sorteras som plastförpackningar

Jorden - där rötterna får fäste för att suga vatten och näring

Tillverkad av Torv från Svenska torvtäkter men kan också innehålla lera och sand.
Finner du små hårda korn i grått eller gult, är det rester från långtidsverkande näring som tillsätts vid planteringen.
Avfall sorteras som Brännbart.

Brätte och lådor - emballaget som växterna transporteras i

Grå/Svarta är en helt ny linje, Pristine, tillverkade av 100% återvunnen Polystyren där inga färgämnen är tillsatta. Det blir en renare produkt som är enklare att återvinna/recirkulera
Grå tillverkade av 100% återvunnen Polystyren
Avfall sorteras som plastförpackningar

BRÄTTEN AV TRÄFIBER
På uppdrag av våra kunder börjar vi under hösten 2023 att packa en del av våra produkter i ett helt nyutvecklat brätte. Brättet liknar det traditionella plastbrättet men är tillverkat av träfiber, en restprodukt från våra skandinaviska skogar. Brättet kan återanvändas ett flertal gånger, innan det behöver hjälp med att placeras för återvinning som kartong/wellpapp.

LÅDOR AV KARTONG
Avfall sorteras som Pappersförpackningar / Wellpapp

 

Papperssvepet runt brätte - skyddar i transporten

Tillverkade av Papper  
Avfall sorteras som Pappersförpackningar

PLASTSVEPET RUNT BRÄTTET
Tillverkade av Polypropylen
Avfall sorteras som mjukplast / plastförpackningar

Kontakta oss

  • Clara Dahlgren
  • Produkt och kvalitet växter