Krav-certifiering

- en garant för en certifierad, ekologiskt, odlad växt

NATURNÄRA I HUVUD OCH HÄNDER

KRAV-märket har växt fram ur ett engagemang för jorden, naturen, människorna, djuren och framtiden. KRAVs mål är att medverka till långsiktigt hållbar och förtroendeingivande produktion av livsmedel av hög kvalitet. Ända sedan 1985 har KRAV drivit utvecklingen av ekologisk och hållbar matproduktion, och tusentals aktörer i livsmedelskedjan har slutit upp bakom gemensamma mål.

 

Du skall inte behöva leta efter märket - det skall skina som en medalj

Du skall inte behöva leta efter märket - det skall skina som en medalj

Fem värden i certifieringen

Renare miljö och bättre hälsa

KRAV-märkt mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger renare vatten, renare luft, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald runt KRAV-märkta odlingar.

Minskad klimatpåverkan

KRAV har 37 regler som gynnar klimatet.  Alla företag måste till exempel använda el från endast förnybar energi. Och KRAV-bonden ska odla gräs och klöver, som binder koldioxid från luften ner i marken.

Ökad biologisk mångfald

Ett av syftena med KRAVs regler är att den biologiska mångfalden skyddas och utvecklas. Eftersom inga naturfrämmande kemikalier får användas på KRAV-certifierade gårdar blir det fler blommor och växter som kan ge föda åt fler humlor, bin och andra pollinerande insekter.

Bättre arbetsvillkor

KRAV-certifierade företag ska ta ansvar för sina anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö. När produkter importeras från länder med svag social lagstiftning för att KRAV-märkas, är detta särskilt viktigt.

Alltid extra kontrollerat

För att få producera KRAV-märkt mat krävs omfattande genomgångar av ett företags rutiner och processer. Oberoende certifieringsorgan kontrollerar regelbundet att reglerna för produktionen följs.

Jorden och dess näring är nyckeln för en lyckad kravcertifierad odling

Jorden och dess näring är nyckeln för en lyckad kravcertifierad odling

Krav och konventionellt

Det är skillnad på växter som produceras enligt KRAV och det som tas fram med konventionella metoder. Mycket av skillnaderna gäller odling av råvaror – spannmål, grönsaker, frukt, bär, kryddväxter, grönsaksplantor – och sådant som djurvälfärd, kretsloppstänkande och miljöhänsyn. Men skillnaderna finns på alla nivåer genom hela värdekedjan. De gäller både substrat att odla i, vad som får tillsättas i form av näring och om hur själva produktionen går till, som val av energi och förpackningar.

Kryddväxter - det du skall äta - vägleder mot säkrare ekologiska produktionsmetoder

Kryddväxter - det du skall äta - vägleder mot säkrare ekologiska produktionsmetoder

Kontakta oss

  • Clara Dahlgren
  • Produkt och kvalitet växter