IP-Sigill - certifiering

- Ett branschledande regelverk för certifiering av odlare inom frukt, bär, grönsaker och blommor

DET ÄR EN SJÄLVKLARHET FÖR VÅRA ODLARE ATT VARA CERTIFIERADE

IP-Sigill är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering, vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

IP-standarden skall bidra till en hållbar tillväxt vid produktion av prydnadsväxter

Certifieringen innebär, ett grundligt arbete med dokumentation och säkerställande av en resurseffektiv odling. Detta innebär att odlaren hushållar med resurser, förebygger avvikelser och ser biologiskt växtskydd som en norm.

 • Egenkontroller och revisioner
 • Produktsäkerhet
 • Odlingsplats och biologisk mångfald
 • Grundförutsättningar för en miljövänligt hållbar produktion
 • Hygienrutiner, friskt utgångsmaterial med spårbarhet
 • Skyddat vatten
 • Växtskydd, där biologiska målsökande nyttodjur och svampar är en norm
 • Åtgärder i växande kulturer
 • Energieffektivisering och optimering av uppvärmning och belysning
 • Nöd- och olycksfallsberedskap

Oberoende kontroller

Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett ackrediterat certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet.

Våra certifierade odlare märker sina produkter

Märkningen kan ske med Svenskt Sigills olika logotyper och dessutom med Från Sverige-logotypen.

Märkningen står som en garant för hög produktionssäkerhet och en miljöoptimerad odling.

Märkningen står som en garant för hög produktionssäkerhet och en miljöoptimerad odling.

Kontakta oss

 • Clara Dahlgren
 • Produkt och kvalitet växter