Från Sverige-märkning

Kommunicerar en certifierad Svenskodlad växt

TYDLIGGÖR VÄXTER SOM ODLATS I SVERIGE

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enklare för dig att hitta mat, dryck och växter, som producerats i Sverige och lever upp till märkets kriterier. Märkningen känner du säkert igen på bl a livsmedel, frukt och grönt, men är också utbredd på svenskodlade prydnadsväxter.

Kriterier för att få märka produkterna

  • En certifierad odling under IP-Sigill eller KRAV
  • Huvuddelen av odlings- och produktionstiden skall ske i Sverige
  • Packning och förädling av produkten sker i Sverige

En märkt produkt betingar ett högre konsumentvärde

När du köper närodlade växter från Sverige, får du blommor som håller länge och som kräver kortare transporter till butik, vilket är bra både för miljön och för växterna. Genom att köpa svenskodlade växter stödjer du också svensk odling, så att hantverket kan leva vidare i Sverige och arbetstillfällen kan skapas här. 

Läs mer om märkningen på Från Sveriges hemsida

Kontakta oss

  • Clara Dahlgren
  • Produkt och kvalitet växter