Återvinning och producentansvar

enligt FTI:s regelverk och översyn

PRODUCENTANSVAR FÖR PAPPERS- OCH PLASTFÖRPACKNINGAR

I Sverige har vi sedan 1994 ett producentansvar för förpackningsåtervinning. Detta betyder ett ansvar och en skyldighet för företag att samla in och återvinna förpackningar. Företag som berörs är de, som tillverkar, för in fyller eller på annat sätt använder en förpackning eller förpackad vara på den svenska marknaden.

Eftersom våra ägare - tillika - odlare är producenter, omfattas de av detta producentansvar för förpackningar.
Varje medlemsföretag är registrerat hos Naturvårdsverket och redovisar sin förbrukning av plast- och pappersmaterial till NPA, Näringslivets Producent Ansvar. Därmed kan du känna en trygghet i att du kan lämna krukor, etiketter med mera till återvinning, för att bygga vidare på ett cirkulärt, hållbart samhälle.

Våra importerade växter omfattas också av samma regelverk

Vår importavdelning är också registrerade hos Naturvårdsverket och redovisar också våra importkvoter till NPA.

Kontakta oss

  • Clara Dahlgren
  • Produkt och kvalitet växter