PRODUCENTANSVAR FÖR PAPPERS- OCH PLASTFÖRPACKNINGAR

I Sverige har vi sedan 1994 ett producentansvar för förpackningsåtervinning. Detta betyder ett ansvar och en skyldighet för företag att samla in och återvinna förpackningar. Företag som berörs är de, som tillverkar, för in fyller eller på annat sätt använder en förpackning eller förpackad vara på den svenska marknaden.

Eftersom våra ägare - tillika - odlare är producenter, omfattas de av detta producentansvar för förpackningar.
Vart medlemsföretag är registrerat hos Naturvårdsverket och redovisar sin förbrukning av plast- och pappersmaterial till FTI. Därmed kan du känna en trygghet i att du kan lämna krukor, etiketter med mera till återvinning, för att bygga vidare på ett cirkulärt, hållbart samhälle.

Våra importerade växter omfattas också av samma regelverk

Vår importavdelning är också registrerade hos Naturvårdsverket och redovisar också våra importkvoter till FTI.

Emballageavdelningens försäljning av insatsvaror i papper och plast

Enligt den instiftade lagen är det fyllaren, dvs det företag som fyller krukan med jord, applicerar etikett på produkt som bär ett producentansvar.
Därvid fakturerar vi inte för dessa kostnader till dig som kund på Emballageavdelningen.

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Kontakta oss

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad