Därför Svenskodlat

Svenskodlade växter - närodlat och hållbart

Svenska växter från handelsträdgårdar och plantskolor

När du köper närodlade växter från Sverige får du blommor, som håller länge och som har kortare transporter till butik, vilket är bra både för miljön och växterna. Genom att köpa Svenskodlade växter stödjer du också Svensk odling så att hantverket kan leva vidare i Sverige och arbetstillfällen kan skapas här. Många Handelsträdgårdar är familjeföretag, där generation efter generation arbetar och företagen finns lokaliserade över hela landet.

Trädgårdsmästaren med fokus på kvalitet och kundupplevelse

Trädgårdsmästaren med fokus på kvalitet och kundupplevelse

Trädgårdsmästarens hantverk – Vår stolthet – Din glädje

Trädgårdsmästaren med sina gedigna kunskaper och sin ansedda yrkesskicklighet vet att ta naturen och årstidsväxlingarna till hjälp för att odla härliga Krukväxter. Ta in en del av naturen, få en skönare, grönare innemiljö med en friskare luft att andas!

Det är något alldeles extra med Svenskodlat - rätt färg och hållbart odlat

Det är något alldeles extra med Svenskodlat - rätt färg och hållbart odlat

Närodlat – lyxigt för dig och skonsamt för vår miljö

Svenska växter, som är odlade närmare dig, minimerar transporter, vilket skonar vår miljö. Samtidigt mår växterna bättre, kommer hem till dig fräscha och i god kondition, vilket ger dem bättre hållbarhet och längre blomning. När du köper närodlade växter, bidrar du också till att den hantverksbaserade, svenska odlingen lever vidare.

Från moderplanta till stickling, rotbildning, omplantering och sedan sker tillväxten....

Från moderplanta till stickling, rotbildning, omplantering och sedan sker tillväxten....

Naturligt och smart skydd

Mäster själv bekämpar eventuella angrepp av sjukdomar och skadedjur med deras egna fiender. I det arbetet använder Mäster bl.a målsökande nyttosvampar och rovkvalster. Det kallar man för Biologiskt Växtskydd, naturligt och helt rätt i tider med Hållbarhet i fokus.

Målsökande insekter, svampar och rovkvalster - det är Biologiskt Växtskydd, som bereder plats för vackra fjärilar, och nyttiga bin.

Målsökande insekter, svampar och rovkvalster - det är Biologiskt Växtskydd, som bereder plats för vackra fjärilar, och nyttiga bin.

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Kontakta oss

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad