Växter för Offentlig Miljö

Publika parker, stadens mötesplatser och kyrkans öppna rum förgylls med odlad kärlek

VI ODLAR PÅ UPPRAG INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

Svenskodlat kompletteras med Europaodlat - du får en samlad leverans

Med våra 35 odlare i Skåne och Blekinge kan vi erbjuda ett synnerligen brett sortiment svenskodlade utplanteringsväxter. Därutöver samarbetar vi med flera andra externa odlingsföretag i Sverige som gärna odlar på uppdrag för oss. De växter som vi inte klarar av att odla i Sverige sätter vi i produktion hos någon av våra Europeiska samarbetspartner. 

 • Svenskodlat med certifieringen IP Sigill prydnadsväxter
 • Odlat i Europa oftast med certifieringen MPS 
 • I Blomsterterminalen samlastas alla produkterna vid leveranstidpunkt
 • Vi ombesörjer transport till din leveransadress med certifierade åkerier.

Vem är du som vi kan supporta

Du jobbar med uppdrag att bygga, plantera och underhålla offentliga platser. Det kan vara allt från stadens torg och mötesplatser, publika parker och besöksmiljöer, bostadsområden och i kyrkans yttre rum. 

 • Statliga och kommunala bolag
 • Parker och upplevelseområden
 • Kyrkogårdsförvaltningar
 • Större fastighetsbolag och förvaltare
 • Privata utförare på uppdrag till ovanstående

Kontakta oss

 • Jennifer Wendel
 • Kundansvarig Säljare Offentlig Miljö
 • Rosita Bomgren
 • Kundansvarig Säljare Offentlig Miljö