Elmia Garden 28-29 september 2022

- Där branschfolk samlas till dialog och utvecklar affärer

ELMIA GARDEN - FÖR BRANSCHFOLK MED FOKUS PÅ PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING VÄXTER

Under två dagar träffas branschen för att utbyta information, erfarenheter och spana på vägen framåt för vår bransch och våra individuella företag.

Du träffar oss, i en egen monter, i samma kvarter som flera andra svenska odlare av prydnadsväxter och LRF-Trädgårds medlemmar.

FÖRSÄLJNING PRYDNADSVÄXTER

I montern träffar du förutom VD, representanter för försäljning växter. Här presenterar vi våra digitala verktyg, de som hjälper dig till enklare, bättre och grönare affärer.

Prydnadsväxter från Mäster Grön och våra samarbetspartners finner du enkelt i våra WebShopar

Prydnadsväxter från Mäster Grön och våra samarbetspartners finner du enkelt i våra WebShopar

FÖRSÄLJNING EMBALLAGE, ETIKETTER, KRUKOR OCH BRÄTTEN

I montern träffar du Sebastian Bresman som berättar om våra produkter och finner möjligheterna för dig att sänka dina kostnader på insatsvaror. Miljöfrågorna kan vi tyvärr inte svara på, men vi finner de bäst lämpade varorna för dig att nyttja för att gå i takt med målsättningarna för miljömålen i Agenda 2030.

Tillsammans finner vi insatsvarorna som leder oss rätt mot målen i Agenda 2030

Tillsammans finner vi insatsvarorna som leder oss rätt mot målen i Agenda 2030

FÖRSÄLJNING SNITTBLOMMMOR

I montern träffar du Martin Thysell som visar dig hur enkelt det är att korta vägen mellan odlare och butik. Med vår WebShopslösning och hubb i Holland lägger vi grunden till mer lönsamma affärer och möjligheterna för dig att skapa ett butikssortiment i din personliga stil.

Mäster Grön - Cutflowers on Demand, med sikte att bli värdefull för din affär

Mäster Grön - Cutflowers on Demand, med sikte att bli värdefull för din affär

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning
  • Patrik Vilsmyr
  • Marknadschef

BILJETTER

Eftersom Elmia Garden är en mässa och mötesplats för branschens aktörer krävs en inbjudan från utställare för att få en entrébiljett.

Kontakta Patrik, så sänder jag en inbjudan som du kan aktivera till entrébiljett på Elmia Gardens hemsida.