Vi blir medlemmar i SydGrönt

32 år efter skilsmässan - utvecklar vi samarbete med förmedling av trädgårdsprodukter

MÄSTER GRÖNS ODLARE BLIR MEDLEMMAR I SYDGRÖNT 

Lejonparten av medlemmarna i Mäster Grön Ekonomisk förening ingår från och med 1 januari i SydGrönt Ekonomisk förening.

Redan i juni 2022 beslutades om att de båda skulle ingå partnerskap. Under 2023 har SydGrönt haft uppdraget att samordna produktion och att sälja Mäster Gröns produkter. Nu tar vi steg två i Mäster Gröns förnyelsearbete och blir medlemmar i samma ekonomiska förening.

I detta sammanhang bildas ett driftbolag, Mäster Grön AB, som ett dotterbolag till SydGrönt Ekonomisk Förening. I detta bolag genomförs samtliga transaktioner kopplat till inköp och försäljning av prydnadsväxter.

SydGrönts organisation planerar produktion, säljer växterna - både de svenskodlade och de inköpta - samt att leveransplanera dem alla.

MÄSTER GRÖN - ETT VÄRDEFULLT VARUMÄRKE ATT FÖRVALTA

För er som varit med ett tag, kommer ihåg att slanggurkorna i dagligvaruhandeln skyddsfilmades i plast med vår välkände gubbe applicerad. Redan då blev den igenkänd.

Sedan 1992 har Mäster Gröns varumärke applicerats på krukväxter, utplanteringsväxter och grönsaksplantor, vilket har stått som garant för en svenskodlad växt av hög kvalitet, odlat med omtanke, både om produkt och miljö.

Mäster Gröns varumärke kommer finnas kvar på alla de prydnadsväxter som odlas av SydGrönts medlemmar. Extra sort värde får varumärket när de kombineras med våra odlares certifiering via IP-Sigill och KRAV, samt det tydliga ursprungsmärket, Från Sverige.

EFFEKTIVISERING I LEDNING, EKONOMI OCH IT

En del av dagens utmaningar ligger i ett allt högre behov av investeringar i IT och logistik. Vi ser där fördelar med, att kunna dela på kostnader för gemensamma plattformar, eftersom våra varuflöden har fler komponenter som förenar än som skiljer.

Båda föreningarna ser fördelar att effektivisera de personella resurserna, där bl.a. försäljning, administration, ledarskap och ekonomi kan delas.

- Jag är väldigt glad över att Mäster Gröns odlare blir medlemmar i SydGrönt. På detta sätt kan vi stärka svensk produktion genom att ha en stark gemensam försäljningsorganisation. Jag ser fram emot en spännande gemensam framtid och är övertygad om att detta blir bra för alla parter, säger Mattias Svegin, prydnadväxtodlare och företagare medlem i SydGrönt.

- Jag är väldigt glad över att Mäster Gröns odlare blir medlemmar i SydGrönt. På detta sätt kan vi stärka svensk produktion genom att ha en stark gemensam försäljningsorganisation. Jag ser fram emot en spännande gemensam framtid och är övertygad om att detta blir bra för alla parter, säger Mattias Svegin, prydnadväxtodlare och företagare medlem i SydGrönt.

OMSTÄLLNING STARTADE UNDER 2023 NU TAR VI STEG TVÅ

Successiv omställning av produktion i medlemsföretagen kommer att ske i första hand med hållbarhet i tankarna.
Redan nu före produktionsstart har vi en stor andel insålda produkter och den andelen kommer att öka. Tätare samarbeten med kunder kommer för alla parter involverade i dialogen att utmynna i säkrare tillgång på svenskodlade produkter vid rätt tillfällen. Detta blir en trygghet för alla parter från odling till återförsäljare.

TRYGGHET OCH SÄKRARE VARUFÖRSÖRNJING FÖR DEN SVENSKA HANDELN

SydGrönts arbetssätt kommer att genomföras. Det innebär, att produktionen planeras  utifrån kundens specifikationer, baserade på preciserade volymer vid fastställda tidpunkter. Därmed väntas Mäster Grön växa tillsammans med kunder, som handlar med volym. En stor del av den produktion, som idag också planeras i spekulationssyfte kommer därför att försvinna.

- Trygghet i odling skapas via goda affärsrelationer, där båda parter är måna om ett grundligt, planerat varuflöde, säger Johan på Segers Handelsträdgård.

- Trygghet i odling skapas via goda affärsrelationer, där båda parter är måna om ett grundligt, planerat varuflöde, säger Johan på Segers Handelsträdgård.

PRODUKTION TILL KUNDER INOM OFFENTLIG MILJÖ

Segmentet är synnerligen viktigt för SydGrönts medlemmar, varför odling ligger kvar och produktionsplaneras på samma sätt inom SydGrönt.

Offertförfrågningar och offentlig upphandling bereds numera hos våra kunder och samarbetspartners. 

Volymkraven kommer över tid att höjas och sortimentsbredden att effektiviseras. En bassortimentslista för volymproduktion hjälper er på vägen att finna de produkter, som vi i första hand kan vara behjälpliga med. Våra samarbetspartners kataloger för intresse och inspiration finns alltid tillgängliga på Hemsidan.

Läs mer om vår produktion till Offentlig Miljö på Hemsidan - klicka här!

Trädgårdarna blir färre och de som är kvar behöver ständigt utvecklas både på odlings- och tekniksidan, men också på försäljnings- och logistikdelen. Alla led måste vara med att effektivisera för att svensk prydnadsväxtproduktion skall förstärkas och vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Trädgårdarna blir färre och de som är kvar behöver ständigt utvecklas både på odlings- och tekniksidan, men också på försäljnings- och logistikdelen. Alla led måste vara med att effektivisera för att svensk prydnadsväxtproduktion skall förstärkas och vara konkurrenskraftiga i framtiden.

LOGISTIK OCH LAGERHANTERING AV VÄXTER ÄR OUTSOURSAD.

I Mäster Gröns arbete för att möta framtiden bättre rustade, med hållbarhet i tankarna och med strukturerade omkostnader, lägger vi fokus på kärnverksamheten.
Logistiken är en isolerad del, som läggs ut på entreprenad till en tredje part.

Vid de tillfällen där behov av logistiktjänster föreligger samarbetar vi med Alex Andersen på Långeberga i Helsingborg. 

Alex Andersen har under många år varit en av Mäster Gröns samarbetsparter på transportområdet både för in- och uttransporter. Via delägarskap drevs också Blomsterterminalen AB med gemensam logistikhantering i Mäster Gröns lokaler, fram till 2015.

GEMENSAM HISTORIA I BILDANDET AV TRÄDGÅRDSHALLEN 1959

De båda föreningarna har en gemensam historia i och med bildandet av Trädgårdshallen i Helsingborg 1959. Föreningen genomgick ett namnbyte till Mäster Grön under 1970-talet. Men, 1992 delades Mäster Grön upp i tre olika föreningar. Mäster Grön, SydGrönt och Svenska Odlarlaget fann vid det tillfället sina egna affärsupplägg och strategier.

Nu 30 år senare ser världsbilden något annorlunda ut och gränsöverskridande samarbeten är värdefulla i många olika branscher. Med partnerskapet ser föreningarna att man kan möta framtiden på ett resurssmart sätt.

- Det känns väldigt spännande att svensk blomsterodling och svensk grönsaksodling efter 30 år i olika bolag återigen kommer samarbeta, säger Bertil Trulsson, SydGrönts ordförande.

- Våra hantverksmässigt framodlade produkter kräver också en varsam hantering. I samarbetet med Alex Andersen ser vi en aktör väl förtrogen med uppdraget. Samtidigt växlar vi också upp antalet direktleveranser i närområdet vilket är helt i linje med med målsättningarna att minimera belastningen på vår miljö.

- Våra hantverksmässigt framodlade produkter kräver också en varsam hantering. I samarbetet med Alex Andersen ser vi en aktör väl förtrogen med uppdraget. Samtidigt växlar vi också upp antalet direktleveranser i närområdet vilket är helt i linje med med målsättningarna att minimera belastningen på vår miljö.

Kontakta oss

  • Maja Holm
  • Inköpschef