Viadal Trädgård

Odlare 54: Leif Hultman

Det trädgårdsmästeri, som föräldrarna startade 1949, övertog Leif 1975. Som den visionär han alltid varit, såg han möjligheterna med att både bygga ut företaget och att använda sig av hypermodern teknik som t ex rullbord och recirkulation. Sortimentet i trädgården breddades, spännande plantor importerades från fjärran länder. Från Centralamerika hämtades succén Jättepalmlilja, som gav Leif namnet ”Yucca-kungen”. Leif fortsätter att gå i bräschen – idag med miljövänligare odlingsteknik och smart klimatstyrning.

för odlartraditionEN vidare

I våra växthus odlar vi på ett rationellt vis. Vi har utvecklat moderna bord, enkla att rulla till sidan, för att optimera odlingsytor maximalt. Odlingsrännor som begränsar nyttjande av vatten till exakt det som växterna behöver. Klimatstyrning som gör att vi med mekaniska metoder odlar växterna till precis den storlek som är överenskommet.
- Innovation och nyfikenhet har jag fått med mig i modersmjölken

MODERNA VÄXTHUS - EN GLASKUB

För att kunna odla rationellt skall husen vara formade som kuber - fyrkantiga. Ingen gräns för bredd och längd, bra för att kunna hantera de synnerligen långa borden på ett enkelt sätt. Raka hårdgjorda mittgångar som gör det enkelt för oss att komma till med vagnar och verktyg. Höjden är avgörande - ju högre desto bättre och jämnare odlingsklimat.
- Hårdgjorda golv gör det enkelt för oss hålla renlighet i toppklass

ÖGA FÖR KVALITET

Det är en ynnest för en trädgårdsmästare att kunna följa plantornas utveckling till färdigvara. Men det är med en yrkesstolthet, vi kan styra växterna till rätt storlek och odla dem i rätt utveckling till våra kunders kampanjveckor.

odling i två plan

Med hjälp av upphöjda odlingsrännor kan vi öka nyttjandegraden av växthusen och därmed vår totala produktion. Här kan vi använda ytan vi får tillgänglig till glesning av plantor på våning ett eller odling till större exemplar. Här odlar vi också Murgröna där det finns ett kundönskemål om extra långa rankor.

SOFIEROMARGUERITEN

Lite speciell måste man säga att den här Margeriten är. Checka stavningen, Marguerit, redan där ett signum. Blommorna är enkla och synnerligen stora och begåvade med en exemplarisk utstrålning. Bladverket, något grönare än andra förekommande och med en helt egen flikig form.

Och den stora storleken är en stor del av charmen,  runda och välsvarvade buskar.
- en upplevelse där den får ta plats.

FRÅN ENGLAND MED KUNGLIG GLANS

Kronprinsessan Margareta, vår nuvarande kung Carl XVI Gustafs farmor, tog med sig den första plantan av Sofieromargueriten från sitt hemland England under tidigt 1900-tal.

Sofieromargueriten har med åren blivit ett välkänt signum för Sofiero slott och slottsträdgård, där dess växtkraft, blomrikedom och övervintringsegenskaper gjort den mycket uppskattad.

 

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 4000 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 1000 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 0 m

INGEN HEMFÖRSÄLJNING I VÅR TRÄDGÅRD 

Våra märkningar och certifieringar

Marita Nilsson
  • Marita Nilsson
  • Produktionskoordinator

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.