Lars Åkessons Handelsträdgård

Odlare 1109: Lars Åkesson

Här - mellan forna Kungliga Wendes Artilleriregemente och Kristianstad Vattenrike - trampar vi anrik mark. Här är Sveriges naturliga, lägsta punkt utsatt på kartan. Mitt i detta platta odlingslandskap ligger denna familjeägda, välskötta trädgård, där man enligt lång tradition och sedan gammalt odlar säsongens växter. Redan 1939 startades familjens trädgård. Som i många andra trädgårdsföretag runt omkring Kristianstad, låg fokus i odlingen på Tobak, Nicotiana tabacum, och torkning av bladen. Idag är all odling koncentrerad i stora, moderna växthus med rullbord och miljöorienterade odlingsmetoder

SKOLAD I ODLING

Redan som små var vi nyfikna och intresserade av trädgårdsarbete och fick hjälpa Anna-Lisa i hennes odling. En uppväxt med flera generationer tillsammans gör att själva odlandet och kunskapen kommer till en som med modersmjölken. Erfarenheter som idag är ovärderliga för oss och gör att vi lyckas odla med yttersta perfektion.

STICKLING FÅR ROT

Med trädgårdsnäringens moderna odlingsmetoder kan vi numera jobba strukturerat och med större fokus på kvalitet. Därför är det bra att dela upp odling av prydnadsväxter i tre steg, fördelade på tre skilda odlingar.
Först i kedjan den professionella produktionen av moderplantor,  där större plantor genererar sticklingar. De skärs varje dag av flinka fingrar. Steg två sker i en annan trädgård, där de avskurna topparna sticks i en liten  jordklump, en plugg.

TILLVÄXT OCH BLOMNING

När sticklingarna fått ett väl utvecklat rotsystem, kommer de till vår trädgård. Vi planterar dem i 10-12 cm krukor och placerar ut dem på borden i våra ljusa och luftiga växthus. Här får rötterna först växa ut en bit i den nya, näringsrika Plantjorden. Så växer plantorna till, vi toppar dem och de får växa ytterligare några veckor. Efter 6-10 veckor kan vi uppleva ett gott resultat av vårt ompysslande.

FRÅN VÅR  TILL VINTER

God planering handlar om att hitta produkter, som kan passa ihop med varandra i tid, med efterfrågan i säsong och inte minst deras kulturtid. För vår del handlar det om att under senhösten plantera Penséer, som säljs i mars. Därpå följer nästa omgång, som består av  sommarblommor. I juni, när sommarblommorna levererats, planteras Silverväxter för höstsäsongen och i vecka 37 tar julstjärnorna över platsen på odlingsborden.

Våra förfäders erfarenheter bär vi med oss in i vår tid. Vi låter var och en trädgård utvecklas och specialisera sin odling. Alla som är med, varje länk i kedjan, är viktig för att vi ska kunna nå en bättre kvalitet.

Lars Åkesson
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 15 000 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 0 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 0 m2

Våra märkningar och certifieringar

  • Patrik Vilsmyr
  • Produkt och kvalitet växter - Marknad

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinering sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer, läs kedjor på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Dagligvaruhandel.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.