Dammstorps Handelsträdgård

Odlare 1350: Jenny o Jörgen Nilsson

Det är i mitten av 1900-talet och om du råkade färdas på Tullstorpsvägen då, fick du uppleva en av den Svenska trädgårdsnäringens vaggor. Vägen kantades av växthus, drivbänkar och frilandsodling av grönsaker och snittblommor. 1939 startade Jörgens farfar Dammstorps Handelsträdgård och nu på 2020-talet är de en av de få kvarvarande odlingarna här. Förutom den kombinerade fruktodlingen producerar Jenny och Jörgen Utplanteringsväxter till offentlig miljö, huvuddelen med ekologiska metoder.

Instagram

#mästergrön1350

Följ oss gärna via taggen #mästergrön1350

HISTORIENS VINGSLAG

Underhåller du dina växthus väl så håller de mycket länge. En del av våra växthus byggdes på 1950-talet och där odlar vi ännu både Penséer och Sommarblommor. De äldre husen är ypperliga för att driva fram Penséer i. Plantorna behöver ett skydd under vintern, men ingen värme. När våren kommer skall de väckas till liv långsamt, så att de blir toleranta mot de eventuella frostnätterna de kan utsättas för hemma hos dig. På samma gång skyddar också glaset vid enstaka snöbyar och hagelskurar som kan orsaka övergående skador på Penséns blad och blommor under uppstartsfasen.

MODERNA HUS KOMPLETTERAR

I vårt moderna växthus kan vi komplettera golvodlingen i kallväxthusen, med odling i uppvärmt hus på varma bord. Där får vi då möjlighet att odla Pelargon, Eldkrona, Sommarljus och andra lite mer krävande Utplanteringsväxter. Vi kan starta upp säsongen med att odla i en mindre del av växthuset. När vi sedan glesar Pelargonerna efter några veckor tar vi hela huset i besittning. Det är resurseffektivt och hållbart.

TRYGG ODLING GER TRYGG KUND

Allt det vi planerar att odla är redan bokat av våra kunder. Våra kunder inom den offentliga miljön ligger alltid långt före i planeringen. De förstår våra och växternas förutsättningar för att erhålla en välplanerad och säker leverans, vid rätt tidpunkt och med utlovad kvalitet. Till midsommar har våra kunder oftast bokat sina Penséer. De beställer vi från en leverantör som sått ett frö i en plugg, vilka vi planterar i våra krukor under september månad. Sommarblommorna som vi levererar i juni beställs av kunderna i oktober, vilket då också sammanfaller med vår beställning av en ny omgång pluggplantor.

Med en tät och bra dialog med kunden så bygger vi en ömsesidig förståelse för produktionscykeln som resulterar i en optimal leverans

Jenny Nilsson
Trädgårdsmästare

VÅRA RESURSER:

Växthus - Året om med odling på bord: 0 m2

Växthus - Anpassade för vår och sommarodling: 2000 m2

Tunnelodling: 0 m2

Utomhusodling: 0 m2

Våra märkningar och certifieringar

Marita Nilsson
  • Marita Nilsson
  • Produktionskoordinator

ÄR DU PROFESSIONELL ODLARE - KOM MED I VÅRT NÄTVERK!

Som medlem får du ta reveny av många fördelar med en gemensam, odlarägd  försäljningsorganisation.

Produktionskoordinator sammanställer och rådgör om odlingsplanering.
Försäljningsavdelning säkerställer en jämn prisutveckling, jobbar tätt med kunderna och dig i försäljning och med produktutveckling.
Vår marknadsavdelning presenterar produkter och koncept vilket lägger grunden till en hög bokningsgrad inför en säsong.

Tillsammans erbjuder vi marknaden ett värdefullt svenskodlat sortiment och logistiklösning till GardenCenter, Blomstergrossister, Dagligvaruhandel, Livsstilsbutiker och upphandling inom Offentlig Miljö.

Kvalitet i produktion sammankopplas med vår kostnadseffektiva logistiklösning, ett värdefullt IT-system med odlingsplanering och en snabb likviditetslösning via löpande avräkning, är bara några värdefulla delar i ett samarbete.