Mäster Gröns Styrelse

bild från 1959, nuvarande styrelse består till övervägande del av föreningens trädgårdsmästare

Styrelseordförande

Styrelseordförande Mattias Svegin

Mattias Svegin

Ledamot medlem

Erik Lerbs

Johan Seger

Magnus Heström i Mäster Gröns styrelse

Magnus Hedström

Ledamot extern

Klas Dahl