Mäster Gröns Styrelse

bild från 1959, nuvarande styrelse består till övervägande del av föreningens trädgårdsmästare

Styrelseordförande

Mattias Svegin

Ledamot medlem

Hanna Wihlborg

Erik Lerbs

Bengt Jönsson

Jenny Nilsson

Ledamot extern

Klas Dahl

Ledamot arbetstagare representant