Marknadsavdelningen

representerar koncernen, från odlare, växter, snittblommor till Emballageavdelningen

Marknadschef

Patrik Vilsmyr, kontaktperson på Mäster Gröns marknadsavdelning

Patrik Vilsmyr

Marknadskoordinator

Adelina Preniqi