Marknadsavdelningen

representerar koncernen, från odlare, växter, snittblommor till Emballageavdelningen

Marknadschef

Patrik Vilsmyr

Patrik Vilsmyr

Marknadskoordinator

Adelina Preniqi

Adelina Preniqi (föräldraledig)