Inköp och Produktion

Inköp via samarbetspartners i hela Europa och samordning av våra medlemmars odlingar

Inköpare

Marita Nilsson, ansvarig inköpare hos Mäster Grön

Marita Nilsson

Cecilia Hägerström

Administratör Produktionssamordning

Anna Persson