Ekonomichef o Vice VD

Marie Jensen, Vice VD på Mäster Grön

Marie Jensen

Redovisning

Nina Högberg, ansvarig för ekonomi och redovisning

Nina Högberg