Avdelningen Snittblommor

drivs numera i eget bolag av Martin Thysell

HELA VÄRLDENS BLOMMOR I EN LÖSNING 

Efter nästan två år tillsammans har Martin Thysell valt att köpa ut affärsupplägget från Mäster Grön och driva det vidare i eget bolag.

För order from 1 maj 2022 når du Martin via:
martin@morphoflos.se
Telefon 073-9849546
www.morphoflos.se