Blomsterpåsar

tillhandahåller vi från ledande tillverkare i Europa

BLOMSTERPÅSAR

I samarbete med Europeiska producenter finner vi de bästa individuella lösningar på det kundunika behovet av Blomsterpåsar. Vi besitter stor kunskap om fabriker och leverantörer, vem gör den unika påsen, i den volymen, till budgeterad kostnad, och allt detta kopplas till din förväntade leveranstidpunkt.

När vi tittar på nyproduktion så dominerar efterfrågan på papperspåsar, jämfört med traditionell plast. Papper har en bra, miljöoptimerad approach för alla involverade i processen, från odling till konsument. Plastpåsar ett kundkrav på sig, att vara transparenta, därav måste man i produktionen tyvärr nyttja fossil plast. 

Våra producenter av papperspåsar är certifierade enligt FSC:

Certifierade producenter för ansvarsfullt skogsbruk

FSC (Forestry Stewardship Council) garanterar att en trä- eller pappersprodukt härstammar från ett ansvarsfullt skogsbruk. Enligt FSC innebär god skogsförvaltning att man uppfyller de högsta sociala, miljömässiga och ekonomiska standards.

FSC-certifieringen står som en garant för att alla deras affärsprocesser uppfyller standarden.

Mäster Gröns Papperspåse med illustration av Jenny Nyström

Mäster Gröns Papperspåse med illustration av Jenny Nyström

Mäster Gröns Bukettranunkler i papperspåse eller omsluten av plast

Mäster Gröns Bukettranunkler i papperspåse eller omsluten av plast

Kontakta oss

  • Joel Nordström
  • Kundansvarig Säljare
  • Sebastian Bresman
  • Kundansvarig Säljare