Emballageavdelningen

avvecklades juli 2022

Tiderna förändras och så även insatsvarornas väg från fabrik till förbrukare. Därav avvecklar Mäster Grön under sommaren 2022 Emballageavdelningen, för att framgent lägga mer fokus på kärnverksamheten.

Den 31 juli stänger vi helt.

Vi rekommenderar dig att kontakta SFT-Emballage som tillhandahåller likvärdigt sortiment. Dennis Dahl, mångårig medarbetare på Mäster Gröns Emballageavdelning står gärna till din tjänst.

För Mäster Gröns medlemmar har vi ett fördjupat samarbete med SFT-Emballage för framtagning av profilmaterial. 

 

Dennis Dahl, kontaktperson på Emballageavdelningen

Kontakta oss

  • Dennis Dahl
  • VD SFT-Emballage