Godsmottagning

Backa gärna till rätt port och ring på klockan vid dörren

GODSMOTTAGARE

TILL MÄSTER GRÖN
Dagtid ankommande gods via port (Delivery in open hours by gate) 205-206

IMPORT MÄSTER GRÖN TRADING
Dagtid ankommande gods via port (Delivery in open hours by gate) 200-201

TILL MÄSTER GRÖN EMBALLAGEAVDELNINGEN
Dagtid ankommande gods via port (Delivery in open hours by gate) 241

Perenner från Tyskland - omlastas och går till kund inom några timmar

Perenner från Tyskland - omlastas och går till kund inom några timmar

  • Jakob Larsson
  • Terminalchef