Blomsterterminalen - navet i Svensk växthantering

där vi växlar Blomstervagnarna från odlarpackat till kundpackat

HELSINGBORG, NAVET I SVENSK BLOMSTERHANTERING

Här i Helsingborg är vi flera företag som hanterar sina växter i logistikcenter. Vanligast förekommande, enskilda kedjor som löser sin logistik internt. Men också åkerier från hela Europa som landar gods här för vidare hantering och distribution upp i landet. Detta gör vårt läge synnerligen unikt, ingen annan är så dynamisk som Mäster Gröns Blomsterterminal.

Mäster Grön vår största uppdragsgivare

- Via kunders inköp av växter genom Mäster Grön omlastar vi produkter från hela Europa, såväl egenodlat som import och plantskoleväxter samt Perenner.

Crossdocking - inget lager av växter - mesta omsätts inom några timmar

- Snabbt in snabbt ut är viktigt för våra färska varor. Bokningar av inleveranser, utleveranser och ytplanering sker flera gånger om dagen.

Terminaltjänster

- Uppdrag för Emballageavdelningen att hålla lager och expediera order.

Stor blomsterglädje i Blomsterterminalen - omlastning pågår - på väg till kund

Stor blomsterglädje i Blomsterterminalen - omlastning pågår - på väg till kund

Kontakta oss

  • Jakob Larsson
  • Terminalchef