Blomsterterminalen - ett nav i Svensk växthantering

där vi växlar Blomstervagnarna från odlarpackat till kundpackat

HELSINGBORG, NAVET I SVENSK BLOMSTERHANTERING

Här i Helsingborg är vi flera företag som hanterar sina växter i logistikcenter. Vanligast förekommande, enskilda kedjor som löser sin logistik internt. Men också åkerier från hela Europa som landar gods här för vidare hantering och distribution upp i landet. Detta gör vårt läge synnerligen unikt, ingen annan ort är så dynamisk som Helsingborg.

Mäster Grön outsourcar Blomsterterminalen till Alex Andersen i Sverige AB

- Från och med den 1 oktober 2022 har Alex Andersen Sverige uppdraget att lösa logistiken för Mäster Grön. Växter som kommer in från odlare och samarbetspartners lastas om och blir kundspecifika kolli. Med hjälp av en utvecklad IT och terminalpersonal med flinka händer och snabba fötter blir uppdraget slutfört under eftermiddagen. Detta för att godset skall kunna hämtas av åkerierna till kvällen, för att nå butik under natt eller nästa dag.

Mäster Grön vår största uppdragsgivare

- Via kunders inköp av växter genom Mäster Grön omlastar Alex Andersen i Sverige AB produkter från hela Europa, såväl odlat av Mäster Gröns medlemmar, som import och plantskoleväxter samt Perenner.

Crossdocking - inget lager av växter - mesta omsätts inom några timmar

- Snabbt in snabbt ut är viktigt för våra färska varor. Bokningar av inleveranser, utleveranser och ytplanering sker flera gånger om dagen.

Stor blomsterglädje i Blomsterterminalen - omlastning pågår - på väg till kund

Stor blomsterglädje i Blomsterterminalen - omlastning pågår - på väg till kund

Kontakta oss

  • Mattias Lindquist
  • Platschef Alex Andersen Sverige