Avdelningar med egna fokusområden

som drivs separat men integrerat i verksamheten

VÄRDEFULLT FÖR BLOMSTERNÄRINGEN

Vår kärnverksamhet ligger i att sälja och distribuera växter både från vår medlemsproduktion men också från våra samarbetspartners i Europa.

Det finns många andra kringverksamheter som måste fungera på ett optimalt och smidigt sätt för att vår kärnverksamhet skall flyta på. Därför driver vi också underavdelningar eller dotterbolag för att försäkra oss om att alla delar i verksamheten kan samverka för att optimera leveranssäkerhet till våra kunder. Samtidigt har vi kostnadskoll och sätter kvalitetsnivå på service.

Växter för offentlig miljö

Lägger ut produktion av prydnadsväxter till de odlare där de blir bäst. Besitter extremt goda kunskaper om prydnadsväxter och produktionen av dem. Med god estetisk känsla och erfarenheter inom Offentlig Upphandling bidrar vi till att utveckla era så uppskattade blomstersmycken. 

Blomsterterminalen

Här i vår terminal sker den fysiska hanteringen av växterna. Vi växlar inkommande gods som är packat hos odlaren, till att på några timman bli kundunikt packat. Vi handhar färska varor och därav omsätter vi vår yta en eller flera gånger om dagen. Gods som kommer in under dagen lastas om och står klart för avhämtning vid 17-tiden samma dag.

Fastighetsbolaget Ackumulatorn

Fastigheten där Mäster Grön har sin terminal är ett helägt dotterbolag. Med en yta om ca 15 000 m2 hyr Blomsterterminalen och vårt eget huvudkontor en del.
Som hyresgäster i fastigheten finns flera företag i branschen.

 

 

Blomsterterminalen i Helsingborg

Blomsterterminalen i Helsingborg